Home Naše škola Ekoškola Projekty EKOškoly


Projekty ekoškoly

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

 

Ptačí zahrada

 Celoroční projekt


Popis projektu:

 

 • Získat u žáků kladný vztah k přírodě
 • Seznámení s druhy ptáků, kteří žijí na našem území
 • Získání praktických dovedností s ochranou ptáků
 • Zahrada pro ptáky – výroba ptačích obydlí, krmítek, ptačího bazénku, výroba informačních tabulí
 • Zapojení žáků celé školy : výroba ptačí zahrady, péče na Ekostezce, pozorování a krmení ptactva
 • Tvorba pracovních listů pro výuku a pozorování ptactva
 • Výstava žákovských prací zaměřených na ekologickou výchovu v jednotlivých předmětech a mimoškolních aktivitách pro základní školy Moravskoslezského kraje, rodiče a veřejnost
 • Prezentace činnosti žáků na CD, v tisku, fotogalerie

Časový plán a doba trvání projektu:

1. září 2011 – 31. červen 2012

Září – příprava a nákup materiálu pro realizaci projektu

Říjen – příprava pozemku a návrh 1. stanoviště  - „Zahrada pro ptáky“, Listopad - příprava žákovských prací – praktické práce žáků

Prosinec – příprava žákovských prací a témat zaměřených na popis a pozorování ptáků,výroba ptačích budek

Leden – praktické práce žáků – výroba ptačích krmítek

Únor– příprava pracovních listů pro výuku žáků škol Moravskoslezského kraje

Březen–příprava ptačího bazénku, praktické práce žáků- výroba informační tabule s názvy a popisem druhů ptactva

Duben– instalace budek a krmítek na 1. stanoviště Ekostezky, příprava výstavy žákovských prací pro ZŠ Moravskoslezského kraje

prezentace na CD, fotodokumentace, fotogalerie.

Den Země – soutěž pro žáky  „Ptačí zahrada“

Květen – Výroba pozvánek na výstavu pro ZŠ Moravskoslezského kraje, rodiče a hosty, výstava žákovských prací – Ptačí zahrada, prezentace v tisku, na CD

Červen – vyhodnocení projektu. Žáci budou celoročně pečovat o ptačí obydlí a krmítka ptáků

Místo realizace projektu:

Základní škola Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka – budova školy, školní zahrada, odborná ekologická učebna, učebna v přírodě, pracovní učebna dílen

Cíl projektu:

 • Prezentace žákovských aktivit pro ZŠ Moravskoslezského kraje.
 • Příspěvky do časopisů.
 • Spolupráce se základními školami- předávání informací a nápadů.
 • Praktické dovednosti žáků.
 • Posílení spolupráce s rodiči žáků.
 • Získávání dalších vědomostí v ochraně životního prostředí.
 • Fotodokumentace a její zpracování.
 • Prezentace naší školy a výrobků žáků – výsledky projektu.
 • Soutěže a výstavy pro žáky ZŠ.
 • Kladný vztah žáků k ochraně a péči o ptactvo v naší přírodě. Prezentace statutárního města Ostravy.

Komu projekt slouží:

Základním školám Moravskoslezského kraje, žákům ZŠ Provaznické – 440 žáků, 27 učitelů, mimoškolním aktivitám – 400 žáků, rodičům a širší veřejnosti.

 

Školní rok 2010/2011

Projekt EVVO : Životní prostředí „Lesy pro lidi“

Výstupy témat – dveře tříd

termín: 7.4.2011 3 a 4 vyučovací hodina

 1. 1.ročník: Chráníme náš les
 2. 2.ročník: Lesní ekosystém – soužití živočichů a rostlin
 3. 3.ročník: Tajemný les
 4. 4.ročník: Funkce lesa – rekreační, zdravotní a turistická
 5. 5.ročník: Chráněná území v ČR (Žofínský prales, Boubínský prales), památné stromy ČR
 6. 6.ročník: Život stromů
 7. 7.ročník: Význam dřeva jako obnovitelné suroviny – lesní hospodářství
 8. 8.ročník: Obnova Krkonošských lesů „ Stabilizace lesních ekosystémů KRNAP“ - podpora mravenců, zpěvného ptactva, dravců a sov
 9. 9.ročník: Vliv lesů na kvalitu klimatu, na kvalitu vody, ovzduší, zvyšování průměrné teploty

Celoroční projekt

Ochrana ohrožených a chráněných  druhů živočichů a  rostlin.

 

Září: 

Měsíc biopotravin             

 • Co je biopotravina, v čem je její přínos, jak se pěstuje biozelenina a  

                 bioovoce

16.9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

 • možné typy ochrany před ozónovou dírou
 • záchrany deštných pralesů

               I.st. Co je to strom, vlastnosti, dělení a druhy stromů, poznávání stromů          

                       podle listů, pupenů, kůry, barvy –

               II.st. Míra kácení lesů

                       Největší lokality kácení lesů – příčiny a důsledky

                       Míra znečištění ovzduší s ohledem na kácení lesů

                            Třídění a spalování odpadů

22.9. Evropský den mobility

 • Podpora snížení intenzity dopravy

                    I.st. dopravní výchova – malý cyklista

                   II.st. ekologická doprava

 1. vysvětlit pojem ozónová díra
 2. výběr výstupů ve třídě

Aktivity:

23.9 Den Jazyků

29.9. Lesní škola – výchovný program 1.A

26.9. Zahájení činnosti školních kroužků

Úprava venkovní učebny, odplevelení naučné stezky na školní zahradě.

Kontrola a doplnění popisek názvů  k pokojovým rostlinám na chodbách školy.

Oprava skleníku a učebny EVVO.

Říjen:

4.10. Světový den lidských sídel

 • I.st. – Rozdíl mezi venkovem, městem, velkoměstem
 • II.st. – Vliv velkoměst na znečištění ovzduší a ohrožené druhy živočichů

                Možné varianty ekologického bydlení v souladu s přírodou

                     Odpovědnost jedince za kvalitu lidského života

4.10. Světový den ochrany zvířat

 • Možné způsoby ochrany zvířat
 • Pytláctví
 • Zachování biotopu pro dané ohrožené druhy zvířat
 • Ochrana ovzduší, vody, půdy, živočichů a rostlin = narušení potravních řetězců.

11.10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

 • Co je to přírodní katastrofa
 • Možné druhy katastrof (varování, seismologické grafy, příčiny, opatření a možné předcházení )

16.10 Den výživy

Výstavka produktů zdravé výživy

Ovocný den – ve školní jídelně ovocné jídlo + ovoce, třídy- vyzdobení

Recepty a využití ovoce ve stravování – Nástěnka výtvorů žáků školy.

Návštěva ZOO – adopce – ovocný  zeleninový koš

20.10. Den stromů

Památné stromy v okolí Ostravy a v Moravskoslezském kraji

Stromy ve znameních zvěrokruhu

Vliv teplotních výkyvů na zachování krajových odrůd (ovocné stromy)

Strom mých přání – výtvarná fantazie

Dřeviny na podzim – poznávání živých rostlin

-          geografické nepůvodní druhy

-          invazivní rostliny

          ( školní naučná stezka, Středisko přírodovědců)

Nástěnky: ( výběr ve třídě)

 1. den ochrany zvířat
 2. ekologické bydlení
 3. přírodní katastrofy

  Materiál  zařizují třídy

 1. Výstavka produktů zdravé výživy
 2. Výstavka Receptůa využití ovoce ve stravování

Aktivity:

14.10 Polsko exkurze – Osvětim, Krakov

14.10 Planetárium – 6.A, 6.B

Helouwinská  párty – I.st.

Faust výchovný program

13.10 Renarkon – zdravý životní styl 6.A

21.10 Renarkon – Zdravý životní styl 6.B

Listopad:

16. 11. Den bez cigaret

 • Vliv kouření na zdraví člověka – aktivní, pasivní kouření, složky kouření
 • Plakáty boje proti kouření VV
 • Tradice, symbolika a mýty o kouření v různých civilizacích.
 • Vliv tabákových firem na životní prostředí.
 1. Vliv cigaret na zdraví člověka i živočichů
 2. Plakáty, referáty – mýty a tradice, boj proti kouření.

Aktivity.

pasování prvňáčků

Dopravní hřiště

Jak roste chleba – Vita

Papirová škola - sběrová akce ve spolupráci s rodiči

24.11.Lesní škola – výchovný program – 3.A

Papírová škola - listopad

Jak vaří rostlina – program ekologické výchovy Vita 7.A, 7.B, 6.B

Ruční papír vlastnoručně– program ekologické výchovy  Vita 8.A,8.B

Prosinec: 

11.12. Mezinárodní den hor

 • Vliv klimatu na chráněné druhy živočichů a rostlin
 • Ochrana ohrožených druhů „ Gorily – Kongo“
 • Návštěva ZOO – seznámení s ohroženými druhy
 • Pohyb a zdravý životní  styl
 1. Ohrožené druhy živočichů a rostlin v horských oblastech

Aktivity:

návštěva ZOO – ochrana ohrožených druhů

1.12          Lesní škola – výchovný program 4.B.

   3.12  Lesní škola – výchovný program 2.B

   8.12  Lesní škola – výchovný program 3.A

  15.12 Lesní škola  - výchovný program 2.A

   6.12  Telepacce – Vánoční dílna 6.B

   9.12  Telepacce – Vánoční dílna 6.A

 10.12  Ekofilm - Ktrio

Mikulášská nadílka

Vánoční zvyky a tradice – celoškolní akce

Od Adventu do Vánoc – program ekologické výchovy Vita 2.A, 2.B

Leden:

1.1 Mezinárodní den míru

Spolupráce států pro záchranu ohrožených druhů- Bílý nosorožec, Panda, atd.

 1. Spolupráce států pro záchranu ohrožených druhů- Bílý nosorožec, Panda, atd.
 2. Projekt voda – 8.r.

Aktivity:

Výstupy z projektů- ochrana ohrožených druhů – nástěnky na chodbách

  5.1. Lesní škola – výukový program 5.A

12.1. Lesní škola – výukový program 5.B

19.1. Lesní škola – výukový program 6.A

26.1. Lesní škola – výukový program 6.B

Únor: 

2.2. Světový den mokřadů

 • Fauna a flora daného biotypu
 • Vliv mokřadů na životní prostředí

Aktivity

Projekt sluneční záření – 9.r.

9.2. Lesní škola – Výukový program 4.A

8.2  Renarkon – Šikana 6.A,6.B

Papírová škola – únor

Březen:

22.3. Světový den vody

Bude spojen s projektem EU – 22.4. Den Země a ekologie v praxi

 1. Voda – zdroj života
 2. Jaderná energie – projekt 9.r.
 3. Projekt EU bude spojen se dnem Ekologie v praxi

 ( den praktických činností pro pomoc přírodě – třídy B.

    Ekologický projekt EU – třídy A.) prezentace na dveřích třídy 22.4

Aktivity:

4.3 Renarkon – Hra proti Aids 8.A, 8.B

Duben:

1.4. Mezinárodní den ptactva

 • Chráněné a ohrožené druhy ptactva různých biotypů
 • Migrace a zimoviště ptáků
 • Přikrmování ptactva v zimních měsících
 • Druhy a tvar zobáků – příjem potravy

7.4. Den zdraví

 • Pohyb a zdravý životní styl

22.4 Den Země

 • Spojen s projektem EU – Ekologie v praxi
 1. Ohrožené druhy ptactva

Aktivity:

Středisko přírodovědců ( Korunka) – O-Poruba

Zdravý životní styl – pohyb- sportovní akce

Květen:

24.5. Evropský den parků

 • Návštěva Bělského lesa, Sadu Boženy Němcové, Komenského sadů – aktivity tříd

31.5. Den otevírání studánek

 • Báseň, výtvarné ztvárnění
 1. Soutěž: „ Chráníme živočichy naší planety“

Aktivity:

Papírová škola – květen

Rak jako bioindikátor – program ekologické výchovy Vita 6.B

Červen:

8.6. Mezinárodní den oceánů

 • Vliv ropných společností na znečištění oceánů- ochrana vodních živočichů
 • Globální oteplování – zvýšení hladiny oceánů
 1. Vyhodnocení soutěže „Chráníme živočichy naší planety“ – odměny pro žáky

Aktivity:

15.6. Lesní škola – Výchovný program – 1.B

Jak roste chleba  - program ekologické výchovy Vita 1.A,1.B

Během celého školního roku pokračuje soutěž :

 • Víčkomanie – Sk a Ks Dakota – 7. ročník sběru víček
 • Recyklohraní – sběr mobilů, sběr elektroodpadu, baterií atd.

 

Témata tříd EVVO 2010/2011

Ochrana ohrožených a chráněných druhů živočichů a rostlin – 1. pololetí

 

TŘÍDA

DATUM

TÉMA - PŘEDMĚT

1.A

18.10-22.10

Den zdravé výživy, den stromů – Čj, Prv, Vv, Pč

1.B

Den stromů

2.A

Den zdravé výživy

Den otevírání studánek

2.B

Den zdravé výživy

Den otevírání studánek

3.A

Den hor

3.B

Den oceánů – ochrana živočichů

4.A

Světový den zvířat - ochrana živočichů

4.B

Den stromů

Den vody

5.A

Den stromů

5.B

CHKO ČR

6.A

 • Den oceánů – ochrana živočichů
 •  

6.B

20.10-22.10

25.11- 11.12

 • Světový den zvířat- chránění živočichové a rostliny – Př
 • Mezinárodní den hor – ZOO seznámení s ohroženými druhy živočichů v různých výškových pásmech Př, Aj

7.A

13.10-20.10

23.11

 • Den bez cigaret – Vv
 • Den výživy – tř.akce + Př

7.B

 • Den vody – F
 •  

8.A

 • Světový den vody
 • Den zdraví

8.B

 • Den stromů – Vv, Čj
 •  

9.A

 • Úspora energie – Fy
 •  

9.B

 • Světový den zvířat - ochrana živočichů
 •  
 


Aktuálně...

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za vytvoření krásné atmosféry na vánočním jarmarku, za pomoc s jeho organizací a s přípravou výrobků pro třídy. Vaší pomoci si velmi vážíme.  Věříme, že v této spolupráci budeme pokračovat i v příštím roce.

Přejeme Vám pohodové Vánoce, klidný a úspěšný nový rok.

 

Vedení ZŠ Provaznická

 
Oznámení o ukončení platnosti karet

Oznámení o platnosti karet - zde.

 
Výsledky volby do školské rady

Do školské rady byli zvoleni tito kandidáti:

za pedagogy:     Ing Hana Šabršulová

za rodiče:           Renata Stoklasová

Za zřizovatele zatím není navržen žádný kandidát. Po sdělení jeho jména budete včas informováni.

 
Usměvavé lyžování - informace pro rodiče

usmevave lyzovani

 
Přijímací řízení

Nové informace ohledně přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2014/2015

Pro letošní školní rok byly vydány nové přihlášky, formulář přihlášky může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě je možné přihlášku stáhnout na webu MŠMT. Pro školní rok 2014/15 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělání (růžový potisk) a pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou (modrý potisk).

Nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pilotní ověřování přijímacího řízení. V rámci ověřování budou ověřovány jednotné testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace. Jednotné testy budou platit pro školy, které se do pilotního programu přihlásí. Seznam středních škol, které budou konat jednotné testy, je k dispozici na jednotlivých krajských úřadech. Netýkají se oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Jednotné testy se pak budou konat 15. 4. 2015 pro čtyřleté studium a 16. 4. 2015 pro šestileté a osmileté studium. Střední školy i nadále budou mít své vlastní přijímací řízení, které vypíše ředitelství dané střední školy.

Více informací je možno získat u p. uč. Strykové.

 
Klub předškoláků

Vážení rodiče,

opět v tomto školním roce je pro Vaše děti připraven

***KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ ***

pod názvem

***SE ŠIKULY DO POHÁDKY***

 

Jednotlivá setkání budou zaměřena na celkovou připravenost dětí do školy podle metody Dr. Ranka Rajoviće, která je zaměřená na období dítěte v předškolním věku. Považuje za důležité podporovat rozvoj dětí právě v tomto období. Tento program není zaměřený pouze na nadané děti, ale svým pojetím a obsahem pomáhá rozvoji využití mozkového potenciálu všech zapojených dětí.

 

 

Srdečně Vás zveme na první informativní schůzku, kde Vás blíže s touto metodou seznámíme. Tato schůzka se uskuteční

ve středu 10. 09. 2014 od 15:30 hod. v učebně 2. A.

 

 

         TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ NA 1. POLOLETÍ

 školní rok 2014/2015

OD 15:30 – 17:00 HOD.

 

STŘEDA 24. 09.2014

STŘEDA 22. 10.2014

STŘEDA 26. 11.2014

STŘEDA 17. 12.2014

STŘEDA 28. 01.2015

 

 

Přijďte za námi si hrát a poznávat svět kolem nás.

Moc se na Vás těšíme. Vaše paní učitelky a dva šikulové

Justýnka a Jonáš.

 

 
Speciální pedagog nabízí - od září 2014

KUPOZ -  Pomoc dětem s ADHD – poruchou pozornosti a aktivity

Často se říká,  že  dítě je hyperaktivní.  Ve skutečnosti je hyperaktivita součástí syndromu  poruchy pozornosti – můžeme slýchat LMD, ADHD. Porucha pozornosti nutí děti vynaložit  mnoho úsilí na udržení  pozornosti ve vyučování, ale také v plnění domácích úkolů.  Vzdělávací aktivity jsou pak pro rodinu spíše stresem než radostí.

Aby se situace vašich dětí mohla zlepšit, potřebují k tomu i vaší podporu.

Nabízím Vám a Vašim dětem účast v programu KUPOZ – KU – Kuncová, POZ – pozornost. (www.kuprog.cz).Je to program, který formou zábavných aktivit rozvíjí schopnosti dítěte soustředit se a zlepšovat dovednosti potřebné pro zvládání učení. Je určen pro děti od 8 do cca 12 let a jejich rodiče. Pro rodiče proto, že úkoly programu dítě plní pod dohledem dospělé osoby denně  asi 20 minut.  Rodiče mají k dispozici pracovní knihu, která je celým procesem vede velmi srozumitelně. Celý program trvá 3 měsíce a je opravdu zábavný.  Konzultace se speciálním pedagogem probíhají jedenkrát za dva týdny v odpoledních hodinách  a jsou ZDARMA. Rodiče platí jen pracovní materiál – čili knihu, kterou dítě různě popíše a postříhá v průběhu činností. Pracovní kniha stojí 400 Kč.

Kde lze použít:

 • -          U dětí  8-12 let
 • -          U dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí (LMD), poruchou  pozornosti a aktivity (ADHD)
 • -          U dětí  hypoaktivních nebo u dětí s pomalým osobním tempem.
 • -          U dětí s lehkým mentálním postižením

Děti se nejen naučí udržet potřebnou pozornost, ale také se procvičí ve všech  dovednostech potřebných pro úspěšnou školní práci.

Programem se zlepšuje  zrakové vnímání, zraková paměť, zrakové rozlišování, sluchové vnímání, sluchová paměť, sluchové rozlišování, schopnost analýzy a syntézy slov, hmat, vnímání tělesného schématu, motorika, intermodalita (vzájemné propojení všech dovedností).

A proč to všechno mají děti umět? Uvedu pár příkladů.

 Hmat – nesprávně rozvinutá schopnost využívat hmatové impulzy může ve školní práci způsobovat obtíže v pracovním vyučování, výtvarné výchově, úpravě sešitů,  dítě se často utvrzuje další otázkou, zda dobře odpovědělo, má obtíže najít správné slovo.

Zrakové rozlišování – pokud není správně rozvinuto dítě zaměňuje a vynechává písmena, plete si číslice, nevidí chyby v textu, má obtíže ve čtení.

Zraková paměť -  slovo v rámci jednoho textu napíše pokaždé jinak, zapomíná psát velká písmena na začátku věty, u vlastních jmen. Nepamatuje si číslice, opakovaně chybuje ve slohových cvičeních.

Sluchové rozlišování – nepostřehne správnou hlásku, uniká mu obsah mluveného slova, má obtíže u abstraktních a přenesených pojmů.

Také poskytuji konzultace v oblasti kineziologie – zvládání a odblokování emocionálních stresů.  Nácvik kineziologických cvičení – propojování a aktivizace obou mozkových hemisfér. Individuální konzultace může pomoci najít řešení potíží vašeho dítěte a vaší vzájemné komunikace.   

 
Výuka matematiky podle prof. Hejného

Ve školním roce 2013/2014 jsme na naší škole od 1. ročníku zahájili  výuku matematiky  podle koncepce prof. Hejného. Tato nová koncepce vyučování  využívá nových metod  a postupů, které rozvíjejí logického uvažování, samostatnost, vyjadřovací schopnosti žáků, ale také čtenářskou gramotnost. Během výuky se používají speciální pomůcky, které dětem napomáhají v jejich práci. Hejného metoda je založená na tom, že učitel dětem neříká nové informace, žáci musí kouzlo matematiky objevovat sami. Díky názorným ukázkám a držení se zásady škola hrou děti lépe chápou matematické principy, zákonitosti objevují samy a dosahují excelentních výsledků.Třídy, které se učí touto metodou, bývají velmi úspěšné. Proto se i naše škola rozhodla nabídnout našim budoucím žákům to, co považujeme za nejlepší.
Bližší informace naleznete na odkazu    http://ucebnice.fraus.cz/napsali-o-nas-2/

 
Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

konzultace s jednotlivými učiteli je možno uskutečnit v době od 7,30 do 7,40 hod., po domluvě s učitelem po vyučování nebo některou hodinu, kdy učitel nevyučuje, a to opět po domluvě.

V době přestávek, před vyučováním, mezi vyučovacími hodinami a na začátku vyučovacích hodin není možno konzultace uskutečnit. Vyučující v té době provádějí dozory, přípravu na výuku, organizují přesuny žáků do odborných učeben, mají přestávku pro své potřeby.

Dobu konzultace je možno domluvit na telefonním čísle : 596 789 850, 736 609 032
nebo e-mailem vyučujících: příjmení@zsprovaznicka.cz

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci s Vámi.

   

 

Mgr. Libuše Přikrylová

ředitelka školy