Home Naše škola Ekoškola Projekty EKOškoly


Projekty ekoškoly

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

 

Ptačí zahrada

 Celoroční projekt


Popis projektu:

 

 • Získat u žáků kladný vztah k přírodě
 • Seznámení s druhy ptáků, kteří žijí na našem území
 • Získání praktických dovedností s ochranou ptáků
 • Zahrada pro ptáky – výroba ptačích obydlí, krmítek, ptačího bazénku, výroba informačních tabulí
 • Zapojení žáků celé školy : výroba ptačí zahrady, péče na Ekostezce, pozorování a krmení ptactva
 • Tvorba pracovních listů pro výuku a pozorování ptactva
 • Výstava žákovských prací zaměřených na ekologickou výchovu v jednotlivých předmětech a mimoškolních aktivitách pro základní školy Moravskoslezského kraje, rodiče a veřejnost
 • Prezentace činnosti žáků na CD, v tisku, fotogalerie

Časový plán a doba trvání projektu:

1. září 2011 – 31. červen 2012

Září – příprava a nákup materiálu pro realizaci projektu

Říjen – příprava pozemku a návrh 1. stanoviště  - „Zahrada pro ptáky“, Listopad - příprava žákovských prací – praktické práce žáků

Prosinec – příprava žákovských prací a témat zaměřených na popis a pozorování ptáků,výroba ptačích budek

Leden – praktické práce žáků – výroba ptačích krmítek

Únor– příprava pracovních listů pro výuku žáků škol Moravskoslezského kraje

Březen–příprava ptačího bazénku, praktické práce žáků- výroba informační tabule s názvy a popisem druhů ptactva

Duben– instalace budek a krmítek na 1. stanoviště Ekostezky, příprava výstavy žákovských prací pro ZŠ Moravskoslezského kraje

prezentace na CD, fotodokumentace, fotogalerie.

Den Země – soutěž pro žáky  „Ptačí zahrada“

Květen – Výroba pozvánek na výstavu pro ZŠ Moravskoslezského kraje, rodiče a hosty, výstava žákovských prací – Ptačí zahrada, prezentace v tisku, na CD

Červen – vyhodnocení projektu. Žáci budou celoročně pečovat o ptačí obydlí a krmítka ptáků

Místo realizace projektu:

Základní škola Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka – budova školy, školní zahrada, odborná ekologická učebna, učebna v přírodě, pracovní učebna dílen

Cíl projektu:

 • Prezentace žákovských aktivit pro ZŠ Moravskoslezského kraje.
 • Příspěvky do časopisů.
 • Spolupráce se základními školami- předávání informací a nápadů.
 • Praktické dovednosti žáků.
 • Posílení spolupráce s rodiči žáků.
 • Získávání dalších vědomostí v ochraně životního prostředí.
 • Fotodokumentace a její zpracování.
 • Prezentace naší školy a výrobků žáků – výsledky projektu.
 • Soutěže a výstavy pro žáky ZŠ.
 • Kladný vztah žáků k ochraně a péči o ptactvo v naší přírodě. Prezentace statutárního města Ostravy.

Komu projekt slouží:

Základním školám Moravskoslezského kraje, žákům ZŠ Provaznické – 440 žáků, 27 učitelů, mimoškolním aktivitám – 400 žáků, rodičům a širší veřejnosti.

 

Školní rok 2010/2011

Projekt EVVO : Životní prostředí „Lesy pro lidi“

Výstupy témat – dveře tříd

termín: 7.4.2011 3 a 4 vyučovací hodina

 1. 1.ročník: Chráníme náš les
 2. 2.ročník: Lesní ekosystém – soužití živočichů a rostlin
 3. 3.ročník: Tajemný les
 4. 4.ročník: Funkce lesa – rekreační, zdravotní a turistická
 5. 5.ročník: Chráněná území v ČR (Žofínský prales, Boubínský prales), památné stromy ČR
 6. 6.ročník: Život stromů
 7. 7.ročník: Význam dřeva jako obnovitelné suroviny – lesní hospodářství
 8. 8.ročník: Obnova Krkonošských lesů „ Stabilizace lesních ekosystémů KRNAP“ - podpora mravenců, zpěvného ptactva, dravců a sov
 9. 9.ročník: Vliv lesů na kvalitu klimatu, na kvalitu vody, ovzduší, zvyšování průměrné teploty

Celoroční projekt

Ochrana ohrožených a chráněných  druhů živočichů a  rostlin.

 

Září: 

Měsíc biopotravin             

 • Co je biopotravina, v čem je její přínos, jak se pěstuje biozelenina a  

                 bioovoce

16.9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

 • možné typy ochrany před ozónovou dírou
 • záchrany deštných pralesů

               I.st. Co je to strom, vlastnosti, dělení a druhy stromů, poznávání stromů          

                       podle listů, pupenů, kůry, barvy –

               II.st. Míra kácení lesů

                       Největší lokality kácení lesů – příčiny a důsledky

                       Míra znečištění ovzduší s ohledem na kácení lesů

                            Třídění a spalování odpadů

22.9. Evropský den mobility

 • Podpora snížení intenzity dopravy

                    I.st. dopravní výchova – malý cyklista

                   II.st. ekologická doprava

 1. vysvětlit pojem ozónová díra
 2. výběr výstupů ve třídě

Aktivity:

23.9 Den Jazyků

29.9. Lesní škola – výchovný program 1.A

26.9. Zahájení činnosti školních kroužků

Úprava venkovní učebny, odplevelení naučné stezky na školní zahradě.

Kontrola a doplnění popisek názvů  k pokojovým rostlinám na chodbách školy.

Oprava skleníku a učebny EVVO.

Říjen:

4.10. Světový den lidských sídel

 • I.st. – Rozdíl mezi venkovem, městem, velkoměstem
 • II.st. – Vliv velkoměst na znečištění ovzduší a ohrožené druhy živočichů

                Možné varianty ekologického bydlení v souladu s přírodou

                     Odpovědnost jedince za kvalitu lidského života

4.10. Světový den ochrany zvířat

 • Možné způsoby ochrany zvířat
 • Pytláctví
 • Zachování biotopu pro dané ohrožené druhy zvířat
 • Ochrana ovzduší, vody, půdy, živočichů a rostlin = narušení potravních řetězců.

11.10. Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

 • Co je to přírodní katastrofa
 • Možné druhy katastrof (varování, seismologické grafy, příčiny, opatření a možné předcházení )

16.10 Den výživy

Výstavka produktů zdravé výživy

Ovocný den – ve školní jídelně ovocné jídlo + ovoce, třídy- vyzdobení

Recepty a využití ovoce ve stravování – Nástěnka výtvorů žáků školy.

Návštěva ZOO – adopce – ovocný  zeleninový koš

20.10. Den stromů

Památné stromy v okolí Ostravy a v Moravskoslezském kraji

Stromy ve znameních zvěrokruhu

Vliv teplotních výkyvů na zachování krajových odrůd (ovocné stromy)

Strom mých přání – výtvarná fantazie

Dřeviny na podzim – poznávání živých rostlin

-          geografické nepůvodní druhy

-          invazivní rostliny

          ( školní naučná stezka, Středisko přírodovědců)

Nástěnky: ( výběr ve třídě)

 1. den ochrany zvířat
 2. ekologické bydlení
 3. přírodní katastrofy

  Materiál  zařizují třídy

 1. Výstavka produktů zdravé výživy
 2. Výstavka Receptůa využití ovoce ve stravování

Aktivity:

14.10 Polsko exkurze – Osvětim, Krakov

14.10 Planetárium – 6.A, 6.B

Helouwinská  párty – I.st.

Faust výchovný program

13.10 Renarkon – zdravý životní styl 6.A

21.10 Renarkon – Zdravý životní styl 6.B

Listopad:

16. 11. Den bez cigaret

 • Vliv kouření na zdraví člověka – aktivní, pasivní kouření, složky kouření
 • Plakáty boje proti kouření VV
 • Tradice, symbolika a mýty o kouření v různých civilizacích.
 • Vliv tabákových firem na životní prostředí.
 1. Vliv cigaret na zdraví člověka i živočichů
 2. Plakáty, referáty – mýty a tradice, boj proti kouření.

Aktivity.

pasování prvňáčků

Dopravní hřiště

Jak roste chleba – Vita

Papirová škola - sběrová akce ve spolupráci s rodiči

24.11.Lesní škola – výchovný program – 3.A

Papírová škola - listopad

Jak vaří rostlina – program ekologické výchovy Vita 7.A, 7.B, 6.B

Ruční papír vlastnoručně– program ekologické výchovy  Vita 8.A,8.B

Prosinec: 

11.12. Mezinárodní den hor

 • Vliv klimatu na chráněné druhy živočichů a rostlin
 • Ochrana ohrožených druhů „ Gorily – Kongo“
 • Návštěva ZOO – seznámení s ohroženými druhy
 • Pohyb a zdravý životní  styl
 1. Ohrožené druhy živočichů a rostlin v horských oblastech

Aktivity:

návštěva ZOO – ochrana ohrožených druhů

1.12          Lesní škola – výchovný program 4.B.

   3.12  Lesní škola – výchovný program 2.B

   8.12  Lesní škola – výchovný program 3.A

  15.12 Lesní škola  - výchovný program 2.A

   6.12  Telepacce – Vánoční dílna 6.B

   9.12  Telepacce – Vánoční dílna 6.A

 10.12  Ekofilm - Ktrio

Mikulášská nadílka

Vánoční zvyky a tradice – celoškolní akce

Od Adventu do Vánoc – program ekologické výchovy Vita 2.A, 2.B

Leden:

1.1 Mezinárodní den míru

Spolupráce států pro záchranu ohrožených druhů- Bílý nosorožec, Panda, atd.

 1. Spolupráce států pro záchranu ohrožených druhů- Bílý nosorožec, Panda, atd.
 2. Projekt voda – 8.r.

Aktivity:

Výstupy z projektů- ochrana ohrožených druhů – nástěnky na chodbách

  5.1. Lesní škola – výukový program 5.A

12.1. Lesní škola – výukový program 5.B

19.1. Lesní škola – výukový program 6.A

26.1. Lesní škola – výukový program 6.B

Únor: 

2.2. Světový den mokřadů

 • Fauna a flora daného biotypu
 • Vliv mokřadů na životní prostředí

Aktivity

Projekt sluneční záření – 9.r.

9.2. Lesní škola – Výukový program 4.A

8.2  Renarkon – Šikana 6.A,6.B

Papírová škola – únor

Březen:

22.3. Světový den vody

Bude spojen s projektem EU – 22.4. Den Země a ekologie v praxi

 1. Voda – zdroj života
 2. Jaderná energie – projekt 9.r.
 3. Projekt EU bude spojen se dnem Ekologie v praxi

 ( den praktických činností pro pomoc přírodě – třídy B.

    Ekologický projekt EU – třídy A.) prezentace na dveřích třídy 22.4

Aktivity:

4.3 Renarkon – Hra proti Aids 8.A, 8.B

Duben:

1.4. Mezinárodní den ptactva

 • Chráněné a ohrožené druhy ptactva různých biotypů
 • Migrace a zimoviště ptáků
 • Přikrmování ptactva v zimních měsících
 • Druhy a tvar zobáků – příjem potravy

7.4. Den zdraví

 • Pohyb a zdravý životní styl

22.4 Den Země

 • Spojen s projektem EU – Ekologie v praxi
 1. Ohrožené druhy ptactva

Aktivity:

Středisko přírodovědců ( Korunka) – O-Poruba

Zdravý životní styl – pohyb- sportovní akce

Květen:

24.5. Evropský den parků

 • Návštěva Bělského lesa, Sadu Boženy Němcové, Komenského sadů – aktivity tříd

31.5. Den otevírání studánek

 • Báseň, výtvarné ztvárnění
 1. Soutěž: „ Chráníme živočichy naší planety“

Aktivity:

Papírová škola – květen

Rak jako bioindikátor – program ekologické výchovy Vita 6.B

Červen:

8.6. Mezinárodní den oceánů

 • Vliv ropných společností na znečištění oceánů- ochrana vodních živočichů
 • Globální oteplování – zvýšení hladiny oceánů
 1. Vyhodnocení soutěže „Chráníme živočichy naší planety“ – odměny pro žáky

Aktivity:

15.6. Lesní škola – Výchovný program – 1.B

Jak roste chleba  - program ekologické výchovy Vita 1.A,1.B

Během celého školního roku pokračuje soutěž :

 • Víčkomanie – Sk a Ks Dakota – 7. ročník sběru víček
 • Recyklohraní – sběr mobilů, sběr elektroodpadu, baterií atd.

 

Témata tříd EVVO 2010/2011

Ochrana ohrožených a chráněných druhů živočichů a rostlin – 1. pololetí

 

TŘÍDA

DATUM

TÉMA - PŘEDMĚT

1.A

18.10-22.10

Den zdravé výživy, den stromů – Čj, Prv, Vv, Pč

1.B

Den stromů

2.A

Den zdravé výživy

Den otevírání studánek

2.B

Den zdravé výživy

Den otevírání studánek

3.A

Den hor

3.B

Den oceánů – ochrana živočichů

4.A

Světový den zvířat - ochrana živočichů

4.B

Den stromů

Den vody

5.A

Den stromů

5.B

CHKO ČR

6.A

 • Den oceánů – ochrana živočichů
 •  

6.B

20.10-22.10

25.11- 11.12

 • Světový den zvířat- chránění živočichové a rostliny – Př
 • Mezinárodní den hor – ZOO seznámení s ohroženými druhy živočichů v různých výškových pásmech Př, Aj

7.A

13.10-20.10

23.11

 • Den bez cigaret – Vv
 • Den výživy – tř.akce + Př

7.B

 • Den vody – F
 •  

8.A

 • Světový den vody
 • Den zdraví

8.B

 • Den stromů – Vv, Čj
 •  

9.A

 • Úspora energie – Fy
 •  

9.B

 • Světový den zvířat - ochrana živočichů
 •  
 


Aktuálně...

Jarní výlet na Pustevny

Více informací zde.

 
Výstava v K-triu

Videoprezentace výstavy ke shlédnutí zde.

Výstava bude pokračovat v Domě kultury města Ostravy. Více zde.

 
Informativní schůzka

Dne 10.6.2014 v 16.00 hodin se uskuteční informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

 
Sněhuláci pro Afriku

Na tomto internetovém odkazu můžete hlasovat a podpořit své kamarády.

Odkaz zde.

 
Pozvánka na výstavu

Zveme Vás na výstavu výtvarných prací. Více informací naleznete zde.

 
Školní akce "Staň se lepším"

Vyhlašujeme akci pro všechny žáky školy.

Více informací naleznete zde.

 
Termíny setkání klubu předškoláků

Termíny setkání předškoláčků naleznete zde.

 
Výuka matematiky podle prof. Hejného

Ve školním roce 2013/2014 jsme na naší škole od 1. ročníku zahájili  výuku matematiky  podle koncepce prof. Hejného. Tato nová koncepce vyučování  využívá nových metod  a postupů, které rozvíjejí logického uvažování, samostatnost, vyjadřovací schopnosti žáků, ale také čtenářskou gramotnost. Během výuky se používají speciální pomůcky, které dětem napomáhají v jejich práci. Hejného metoda je založená na tom, že učitel dětem neříká nové informace, žáci musí kouzlo matematiky objevovat sami. Díky názorným ukázkám a držení se zásady škola hrou děti lépe chápou matematické principy, zákonitosti objevují samy a dosahují excelentních výsledků.Třídy, které se učí touto metodou, bývají velmi úspěšné. Proto se i naše škola rozhodla nabídnout našim budoucím žákům to, co považujeme za nejlepší.
Bližší informace naleznete na odkazu    http://ucebnice.fraus.cz/napsali-o-nas-2/

 
Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

konzultace s jednotlivými učiteli je možno uskutečnit v době od 7,30 do 7,40 hod., po domluvě s učitelem po vyučování nebo některou hodinu, kdy učitel nevyučuje, a to opět po domluvě.

V době přestávek, před vyučováním, mezi vyučovacími hodinami a na začátku vyučovacích hodin není možno konzultace uskutečnit. Vyučující v té době provádějí dozory, přípravu na výuku, organizují přesuny žáků do odborných učeben, mají přestávku pro své potřeby.

Dobu konzultace je možno domluvit na telefonním čísle : 596 789 850, 736 609 032
nebo e-mailem vyučujících: příjmení@zsprovaznicka.cz

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci s Vámi.

   

 

Mgr. Libuše Přikrylová

ředitelka školy