ZŠ Provaznická

Vítejte na našich stránkách.

Aktuálně pracujeme na nové podobě našeho webu,
proto zde uvádíme pouze nejdůležitější informace.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

Opět vítáme PŘEDŠKOLÁKY !

Příprava dětí pro nástup do 1.ročníku

3.A na exkurzi v ÚmOb Ostrava-Jih

V úterý 12. 9. se třída 3.A vypravila na exkurzi do radnice Úřadu městského obvodu Ostravy-Jih. Provázel nás pan Petr Lexa Přendík – zajímavostmi nabitý kronikář obvodu. Poznali jsme celou budovu od sklepa po půdu. A to doslova. Navštívili jsme kancelář pana starosty, místostarostů, podívali jsme se do zasedacích síní, kde se o všem rozhoduje. Pronikli jsme i do temnoty radničního sklepa. Dozvěděli jsme se, k čemu naše radnice vůbec slouží, kdo je náš starosta, jak vypadá znak Ostravy-Jihu a spoustu dalších potřebných faktů. Z balkónu radnice jsme poznali téměř celý náš obvod. Krásy obřadní síně nám ukázala paní Šárka Zubková a děti si měly příležitost zahrát na klavír či zarecitovat báseň. Poté se naše kroky ubíraly ulicemi Jubilejní kolonie. Nakonec jsme si naše znalosti upevnili pomocí pracovních listů, které trénovaly nejen naše znalosti, ale také odvahu – například zeptat se na informace na vrátnici.
A jsme zase o něco chytřejší!

Zahájení školního roku v 1.ročnících

Dnes 4.9.2023 jsme v naší škole přivítali nové prvňáčky. Na rozdíl od jiných let je dnes osobně přišla přivítat i paní náměstkyně primátora Hana Tichánková a přinesla jim mnoho pěkných dárečků. Spolu s paní ředitelkou popřály dětem šťastný vstup do nové životní etapy a paní učitelce krásný a pohodový školní rok. Přejeme všem žákům, aby se jim školní rok vydařil.

Zájmové kroužky VESELÁ VĚDA 2023/2024
Zájmové kroužky SKVĚLÉ KROUŽKY 2023/2024

Nadaným dětem nabízíme

Rozšířenou výuku Anglického jazyka a Matematiky

Svět vzdělání
Škola - Název organizace

Základní škola Ostrava-Hrabůvka
Provaznická 64, příspěvková organizace
Fakultní škola Ostravské univerzity


Škola - Kontakt

Telefon: +420 596 789 850
Mobil: +420 736 609 032
Email: zsprovaznicka@seznam.cz
IDDS: kk3mqnp
IČO: 70978310
Č.ú.: 34736761/0100

Škola - Adresa
  • ZŠ Provaznická
  • Provaznická 831/64
  • Ostrava-Hrabůvka, 700 30
  • Czech Republic

Jídelna - Kontakt

Telefon: +420 596 789 730
Mobil:   +420 733 701 621
jidelnazsprovaznicka@seznam.cz

Družina - Kontakt
Mobil: +420 733 633 566

HTML Generator