Nejnovější události

Přihlaste své dítě na naši školu !!!

Ptačí strom – III. oddělení

Jak se žije ptákům v zimě, kolik starostí mají se sháněním potravy, kde se mohou schovat před mrazivým počasím, a jak jim můžeme pomoci? O tom všem jsme si s dětmi v...

Okresní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 17.ledna 2019 se konalo na základní škole Mitušova okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovala žákyně 9.třídy Elizabeth Kováčová. Z 38...

Tři králové

V pondělí 7. ledna nás navštívily děti z mateřské školy Harmonie a přišly s koledou Tří králů. Navštívily své kamarády v prvních třídách a společně si zahrály a...

Ostravská Katedrála – výukový program VIII. A

V pátek 11. ledna jsme se vydali do centra města, kde nás v Katedrále očekávala paní lektorka, aby nás seznámila s její  historií a zajímavostmi. Po úvodním nahlédnutí do...

Návštěva OZO - I.A

V pátek 4. 1. jsme navštívili výukový program pro 1. třídy Popelnice v barvách duhy. Děti si hravou formou učily třídit odpad a rozpoznávat různé druhy materiálů. Na...

Třída s rozšířenou výukou JA, MA a Logiky

Třída s rozšířenou výukou JA a MATřída s rozšířenou výukou JA a MA

Ze života školy

Ze života školní družiny

Ze života ŠIC

Spolupracujeme s OU

Fakultní škola OU

Spolupracujeme s Mensou ČR

Rozvíjíme nadání

Nasloucháme klientům

Prověřená společnost

Rodiče jsou našimi partnery

Rodiče vítáni

Environmentální vzdělávání

Titul EKOŠKOLA

Ceníme si zdraví našich dětí

Ovoce do škol

Asociace aktivních škol

Aktivní škola

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ I

Inkluze na ZŠ

Vzdělávací projekt EU

Projekt COMENIUS

Realizované evropské projekty

Projekty ESF

Projekt Přírodovědná učebna

Podpora vědy

Projekty obvodu Ostrava-Jih

Projekty ÚMOb

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk