Netradiční lapač snů – rukodělný kroužek

Šikulové v rukodělkách si vyrobili netradiční lapač snů. Ten dětem poslouží k tomu, aby jim odháněl špatné sny. Jestli je to pravda se bohužel dozvíme až po prázdninách 😊.

vychovatelka Kateřina Sedláková

Týden v pravěku – celodružinová akce

Protože se sluníčko konečně umoudřilo a rozhodlo se polechtat nás svými paprsky a rozzářit dosud zakaboněné dny, mohla ve školní družině proběhnout dlouho plánovaná akce s názvem „TÝDEN V PRAVĚKU“. Vše proběhlo ve dnech 31.5. - 4.6.2021.

Díky tematicky zaměřeným úkolům se děti ocitly v období pravěku a vyzkoušely si činnosti, bez kterých by se v té době určitě neobešly. Každý den děti všech oddělení ŠD plnily jeden úkol a za jeho správné splnění získaly nálepku mamuta. Úkoly byly opravdu rozmanité:

  1. PO STOPÁCH MAMUTA – děti dostaly dvě stopy mamuta z papírové lepenky. Na jednu se postavily, druhou položily před sebe o kus dál a pokročily na ni. Tímto střídáním prošly po jednom danou trasu. Na vystřídání všech dětí byl časový limit 20 min. Úkol vypadal jednoduše, ale přesun v polodřepu na delší vzdálenost dal mnoha dětem pořádně zabrat.

  1. ZÁCHRANA PŘED SUCHEM – tady bylo úkolem dětí donést vodu z „vodní nádrže“ mamutům do „jezírka“, aby neumřeli žízní. Na přenášení použily malé naběračky od sunaru. Časový limit byl opět 20 min. Za tuto dobu musely děti naplnit jezírka vodou alespoň do poloviny.

  1. LOV MAMUTA – každé oddělení ŠD mělo svou maketu mamuta s otvorem uprostřed a improvizovanými oštěpy (velké špejle na cukrovou vatu) musely prohodit tento otvor. Každý měl tři střely.

  1. ZATOULANÉ MLÁDĚ MAMUTA – na školním hřišti byly rozházeny jednotlivé dílky puzzle, podlepené barevnými papíry různé barvy. Každé oddělení mělo určenu jednu barvu. Úkolem dětí bylo najít jednotlivé dílky a donést je třem předem určeným „ženám kmene“. Ty z těchto dílků poskládaly obrázek mamuta.

  1. ŽIVOT V PRAVĚKU – tento úkol byl pro děti nejsložitější, proto jsme nehodnotily správnost odpovědí, ale především snahu při jeho plnění. Na ochranné síti u hřiště byly připevněny listy s různými informacemi o pravěku. Děti se rozdělily do skupin po 2 – 3 dětech. Poté dostala každá skupina list s otázkami a společně vyhledávala odpovědi na zavěšených kartách. Otázky byly přizpůsobeny věku dětí. Vyplněné listy děti odevzdaly svým vychovatelkám.

  1. VYHODNOCENÍ – v pondělí proběhlo vyhodnocení celotýdenní hry. A protože byly děti všech oddělení velice šikovné a všechna oddělení získala pět „mamutů“, dostal každý zaslouženou sladkou odměnu. Na fotografiích se podívejte, jak se nám „v pravěku“ dařilo.

                                                                         vych. Mgr. Eva Uhlářová, Ivana Staňková a Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk