Kyberčuně v hustým internetu

Měsíc leden zakončila v knihovně beseda pro žáky 4. a 5. tříd s názvem „Kyberčuně v hustým internetu“. Autorka knihy „Hustej internet“, paní Lenka Eckertová pobesedovala s žáky na tato témata: co se na internetu odehrává a kdo v něm škodí, proč někdy rodiče dětem zakazují počítač, závislost na internetu, kyberšikana a další... Na konci besedy se žáci pokoušeli nakreslit, jak podle nich vypadá takové „kyberčuně“. Z výtvorů vznikla výstava, která bude žákům připomínat, jak by se neměli na internetu chovat, aby se z nich nestala "kyberčuňata". Na závěr nechyběla ani autogramiáda a prodej knihy "Hustej internet.

 

Jak se dělá referát o knize

Hned první měsíc v novém roce absolvovali žáci čtvrtých tříd knihovnickou lekci, kde se učili psát a přednášet referát o knize. V rámci teorie jsme si povídali o tom, jaký to má smysl dělat referáty o knihách, co by takový referát o knize měl obsahovat, a kde v knize najdeme potřebné údaje. V rámci praxe si každý vyzkoušel do předem připravené šablony napsat referát o knize, kterou četl. Na závěr děti referáty přednášely před tabulí a četly zajímavé ukázky z knih.

Vánoce ve školní knihovně

investicedovzdelani

Na letošní advent připravilo ŠIC pro žáky sérii vánočních besed, které žáky seznámily nejen s tím, jak slavili vánoční svátky naši předci, ale také, jak se tyto svátky slaví za hranicemi naší země. Besedy doplňovaly různé aktivity. Kromě pracovních listů si žáci vyzkoušeli některé z vánočních zvyků. Děvčata házela střevícem, pouštěly se lodičky, soupeřilo se v lámání vánoční trubičky a losovaly se dárky z „urny osudu“.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk