Výlet do světa Velikonoc

O tom, že naši žáci chodí do školy rádi, svědčí i to, že mají velký zájem o akce během prázdnin a ředitelského volna. Tentokrát zájemci podnikli výlet do světa Velikonoc. Dozvěděli se, jak se tyto svátky slaví v jiných zemích a vyzkoušeli si tradiční velikonoční hry. Povídání a hry doplnilo oblíbené tvoření, při kterém si cestovatelé vyrobili velikonoční klobouk, jež je součástí oslav Velikonoc v Anglii. Z Bulharska si přivezli marteničky, což jsou dva červeno-bílé střapečky, jimiž se v březnu Bulhaři vzájemně obdarovávají.  Žertík zvaný Aprílová ryba je zase typický pro francouzské Velikonoce. Úkolem je přilepit komukoliv v blízkosti na záda rybu, aniž by si toho dotyčný všiml. Děti využily chvíle, kdy se vítaly po skončení akce s rodiči před školou. Při objetí nalepily rybu na záda nic netušícím rodičům. Nechyběla ani nadílka, kterou jim tady nechal velikonoční zajíček.

ostrava

Se čtenářskými kluby na cestách ...

Deníky jsou v současnosti mezi čtenáři populárním žánrem, ať už se jedná o fiktivní příběhy, jako jsou Deníky malého poseroutky, anebo deníky dokumentující život nějaké osoby či cestu do cizí země. Na přání žáků jsme proto jednu dubnovou schůzku čtenářského klubu věnovali cestopisům. Někteří přinesli ukázat cestopis, který právě čtou, jiní zase přímo suvenýry z navštívených zemí. Vysvětlili jsme si, že cestopis nemusí mít jen podobu knihy, ale může být i dokumentárním pořadem vysílaným třeba v televizi. Starší žáci se seznámili s tím, jak to chodí na ulicích Londýna, které popisuje ve své knize Anglické listy Karel čapek. Žáci měli během poslechu zapisovat pro ně neznámá slova. A že jich bylo. Po objasnění jejich významu se pustili do vyplňování pracovních listů, kde měli podle obrázků uhodnout, o jaké země se jedná a na jakém kontinentu se nacházejí. Mladší žáci naopak zkoušeli z veršovaného zeměpisu s názvem Z Kroměříže do Paříže uhodnout názvy českých a evropských měst. Poté se také dali do vyplňování pracovních listů.

logoESF MSMT

 

Noc s Andersenem (s Ferdou)

Knížku Ferdy Mravence už dnešní děti skoro neznají, proto jsme se ji rozhodli zpopularizovat v rámci letošní, v pořadí již deváté Noci s Andersenem, která proběhla v naší školní knihovně. Na tuto noc se žáci pečlivě připravovali už při schůzkách Čtenářského klubu, kde se seznámili s jednotlivými postavami knihy. Během této noci jsme „přečetli“ formou zábavných aktivit celou Knížku Ferdy Mravence. Stavěly se domečky z přírodnin pro Ferdu, poznávalo se a v praxi zkoušelo nářadí, sbírala se zatoulaná mravenčí vajíčka. Beruška pořádala trojboj, a to v letu, v požírání mšic a ve šplhu na laně. Chytala se luční kobylka do lasa a skákalo se přes překážky, mravenečci hledali svá mraveniště podle vůně, soutěžilo se v hovniválení a na závěr nechyběla ani stezka odvahy po setmělé chodbě školy. Za celovečerní pilnou mravenčí práci si každý odnesl knižní odměnu. Už teď se těšíme na téma příští noci. Tak zase za rok ahoj!

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk