Přednáška v ODIS-busu

V pondělí  17. června se žáci 5.B zúčastnili přednášky v ODISbusu, kde se dozvěděli zajímavosti o životním prostředí, městské hromadné dopravě a jejím významu pro ochranu životního prostředí. Na závěr děti odpovídaly na kvízové otázky a ti nejlepší získali odměny.

Mgr. Veronika Konečná

VIDA Centrum - Projekk TALENTMANAGEMENT

Stejně jako i v minulých letech probíhá na naší škole projekt TALENTMANAGEMENT , který se věnuje rozvoji přírodovědného a technického vzdělávání. V rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili exkurze do vědeckotechnického centra VIDA v Brně. Celý den žáci plnili úkoly vytvořené našimi vyučujícími k této exkurzi. Již cestou ve vlaku sledovali projetá města a zaznamenávali si čas a vzdálenost. Nakonec si vypočítali průměrnou rychlost vlaku.

V samotném VIDA centru jsme se zaměřili na naše nejdůležitější smysly - OKO a UCHO. Děti pracovaly v malých skupinkách a vyhledávaly zajímavosti k oběma smyslům z hlediska přírodovědného a fyzikálního.

V odpoledních hodinách jsme ještě zhlédli 3D film „Oceány“ a zjistili jsme, kteří zajímaví tvorové žijí v různých oceánech, co dokáží a také jak se baví.

Smutné je jen to, že životní prostředí některých živočichů se rapidně zmenšuje nebo úplně mizí (například ledové kry) a tyto změny zaviněné člověkem,  směřují  k vymizení celých živočišných druhů.

Na zpáteční cestě na vlak jsme si i „zasportovali“, protože autobus měl defekt, a proto jsme museli  dobíhat jiný spoj v příšerném vedru a dusnu.

Vše jsme nakonec stihli a téměř bez zpoždění se vrátili domů s mnoha novými poznatky a v pořádku.

Jana Pojetová a Lenka Šalomounová

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

 

Barevné dny

Tento týden se do školy vrátily oblíbené Barevné dny. Úterý 11. června bylo červené, středa modrá a čtvrtek bílý. Žáci se oblékli do těchto barev a tím získali body pro svoji třídu. Do akce se aktivně zapojili i učitelé. Nejvíce bodů získala třída 2.C, na druhém místě skončila 1.B a třetí se umístila 4.B. Školní parlament všem gratuluje!😁

Mgr. Iva Bazalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk