Žákovská osobnost

     U příležitosti Dne dětí vyhlásilo statutární město Ostrava na území města Ostravy akci s názvem "Žákovská osobnost". V rámci tohoto projektu mohly jednotlivé základní školy navrhnout na zvláštní ocenění žáky, kteří vynikli svými vědomostmi, dovednostmi a činy v různých oblastech. Jednalo se např. o dovednosti v oblasti umění - hudba, recitace a v oblasti sportu. Oceněni byli také žáci úspěšní ve vědomostních soutěžích, s výbornými školními výsledky a také žáci, kteří organizují anebo se účastní školních projektů a akcí. Jednou z kategorií bylo také ocenění za chrabrý čin nebo pomoc kamarádovi.

     Z naší školy se umístili hned tři žáci. Byli to: Barborka Skotnicová ze třídy 1.A za vynikající sportovní výsledky v gymnastice, příkladný prospěch a chování, Lucinka Hašková ze 3.D za každodenní pomoc handicapovanému kamarádovi, příkladný prospěch a chování a Vašek Holuša ze 5.B za vynikající výsledek v matematické olympiádě. Po slavnostním rozdávání ocenění mohli všichni přítomní shlédnout ještě divadelní představení „Prodaná nevěsta“.

Oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme za šíření dobré pověsti naší základní školy.

Mgr. Eva Uhlářová a Helena Drahošová

Poznávací výlet do Štramberka - I.A

Ve středu jsme se vydali společně se třídou 1. C na školní výlet do Štramberku. Děti se na výlet dlouho těšily. V rámci výletu se děti nejen něco naučily, ale si i vyhrály. Výlet začal prohlídkou Minizoo, kde shlédly výstavu akvarijních a terarijních zvířat. Potom následovaly soutěže na skákacím hradu. A protože po skákání byly děti značně unavené, šly si odpočinout do solné jeskyně. Pak už je čekala prohlídka pekárny, kde si vyslechly, jak se pečou uši a vyzkoušely si utvořit správný tvar uší. Na závěr děti čekalo největší překvapení. V jeskyni Šipka děti přivítal pračlověk Bertík, také jim věnoval malý dáreček. A protože byl velmi plachý, rychle Bertík zase zmizel v jeskyni. Největším zážitkem však pro děti bylo kratičké volno, kdy si mohly samy něco koupit. Výlet se vydařil nejen díky programu, ale také pěknému počasí.

Mgr. Věra BERÁNKOVÁ

Školička na zkoušku

Ač ještě neskončil rok letošní, budoucí prvňáčci již dorazili do školy a zkusili si, jaké to bude být opravdovým školákem.

Při prvním setkání  11. 6. 2019 si děti prohlédly prostory školy. Podívaly se do tříd a do šaten a pak jsme vyrazili na obhlídku školní zahrady. Zavítali jsme také na nové dětské hřiště, které je součástí školní zahrady. Děti poctivě vyzkoušely všechny herní prvky a také jak se nám daří sejít se na smluvený signál. Naše hra Na slepičku a kuřátka se nám dařila náramně.

Po průzkumu zahrady jsme se šli podívat do školní jídelny, abychom se podívali, jaké krásné prostředí na nás čeká, a dozvěděli se, kde se dobroty k obědu budou vydávat. Pak nás přivítaly děti ve školní družině, se kterými jsme si hráli. Ukázaly nám všechny hračky a popovídali jsme si o tom, jak to ve školní družině chodí. Po návratu do třídy jsme si zahráli seznamovací hry, abychom se již příště cítili mezi kamarády dobře. Děti odcházely ze školy s úsměvem a těšily se na příští školičku na zkoušku.

Při druhém setkání  18. 6. 2019 jsme si osvěžili paměť hrou Na jména a musím říci, že ji děti mají výbornou. Vzájemně si svá jména pamatovali a bylo moc hezké pozorovat, jak si společně strávený čas užívají. Zasedli jsme do lavic a hráli si s hláskami, které jsme přiřazovali k obrázkům. Dětem se podařilo sestavit z hlásek slovo, jehož obrázek si vybarvily. Vzájemně si pomáhaly a povzbuzovaly se. Řada přišla i na matematické hrátky. Děti pracovaly na řešení úloh, např. porovnávání více x méně, pokračovaly v započatém systému vybarvování korálků a nezalekly se ani stavby vagonku. Po takové práci si bylo třeba odpočinout a kde jinde než na školní zahradě. Tam je zaujalo pískoviště i ostatní herní prvky. Odpočaté se děti vrátily do třídy a vyzkoušely si  práci na interaktivní tabuli. Jako krásnou tečku za prima odpolednem se na tabuli všichni podepsali. A teď hurá prázdniny!!!!

Mgr. Delinčáková Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk