Poznávací zájezd do Londýna

Jak již jistě z našich stránek školy víte, na dny 11. až 15. 6. 2019 jsme naplánovali poznávací zájezd do Londýna se speciální interaktivní hrou. Velká interaktivní hra byla určena všem zvídavým žákům a spočívala v hledání správných odpovědí na otázky v předem připravených kvízech s křížovkami, a to pro každé muzeum, které jsme navštívili. Samozřejmě vše v anglickém jazyce.

Dlouhé plánování, odevzdávání několika různých dokumentů a další zařizování se vyplatilo a v úterý v 10:00 jsme se konečně dočkali příjezdu klimatizovaného autobusu k naší škole. Veškeré kufry a tašky jsme naložili do zavazadlového prostoru, ale také přímo do autobusu. Bylo potřeba, abychom se cítili pohodlně, v noci, aby nám nebyla zima, měli jsme co jíst a pít, také hygienické potřeby se nám sešly a v neposlední řadě jsme měli přibalené čisté oblečení na první den v Londýně.

Na zájezd s námi jela rovněž skupinka dětí ze ZŠ Gaštanová ze Žiliny. Žáci se tedy během cesty seznamovali a porovnávali český a slovenský jazyk, v němž se někteří naši žáci velmi zdokonalili. Bylo zajímavé pozorovat, jak jejich slovenští kamarádi znají český jazyk lépe než oni ten slovenský. Na Slovensku totiž české filmy nejsou dabovány, ale děti je tam sledují v češtině.

Cesta všem ubíhala celkem rychle, až na pár zdržení při průjezdu omezeními na D1, na které na nás také číhala objížďka. V Rudné u Prahy jsme na palubě přivítali druhého pana řidiče a především pak paní průvodkyni z CK Školní zájezdy. Naše cesta dále vedla přes Německo, kde se s námi 1. pan řidič rozloučil, a my dále spěchali do Francie, přístavního města Calais, v němž jsme si to přímo namířili k Eurotunelu. Celý autobus se nalodil do speciálního vlaku, který se v 50km dlouhém tunelu pohyboval rychlostí 150km/h. Za 25 minut jsme již vyjížděli v Anglii v městečku Folkenstone. Všichni prvních pár kilometrů se zájmem sledovali, jak obratně si pan řidič počínal při jízdě vlevo. 😃

V  9:15 autobus zastavil na parkovišti u O2 Arény a my jsme se připravili s batůžky na celodenní procházení a objevování prvních zákoutí Londýna. Nejdříve naše kroky vedly k metru, kterým jsme se svezli na zastávku Tottenham Court Road. V její blízkosti se nacházelo první z mnoha muzeí, které jsme navštívili, the British Museum. Po necelých dvou hodinách objevování dávné historie už mělo několik z nás hlad, a tak si zašli zakousnout něco malého do místí pizzerie. Během odpolední procházky jsme navštívili a viděli Leicester Square, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, the National Gallery, Pall Mall, Buckingham Palace, St. James´s Park, Downing Street, Big Ben, the Houses of Parliament, Westminster Abbey, Covent Garden a také jsme navštívili Museum of Transport. Ještě jednou jsme se projeli metrem a vyzkoušeli tak na vlastní kůži naprosto přeplněnou „Tube“. Před večerním vybalením se z autobusu byli někteří lehce nervózní z očekávaného pobytu v anglických rodinách. Všechny rodiny jsou však zodpovědně a pečlivě vybírány cestovní kanceláří a vždy jde více kamarádů společně, takže pedagogický doprovod zůstával klidný. 😃

Nicméně hned ráno po příjezdu žáků na parkoviště se jali vyzvídat nejen pedagogové, ale také paní průvodkyně, jak byli v rodině spokojeni, co jedli na večeři, zda neměli problém s použitím koupelny např. při hledání vypínače. Ten ve většině klasických anglických koupelen je jen provázek visící ze stropu. Také vodovodní baterie mohou skrývat nebezpečí v případě, že se jedná o klasický typ, kdy je kohoutek na studenou vodu zvlášť a na teplou vodu rovněž. Dále nás zajímalo, jaké měli pokoje, co dostali na snídani a v neposlední řadě, jakou dostali svačinku s sebou. A samozřejmě nás zajímalo, jak si stihli procvičit angličtinu. Všichni jsme byli potěšeni, že jsou žáci s rodinami spokojeni a dokázali si s nimi popovídat. 😃 Během zjišťování spokojenosti žáků v rodinách nás pan řidič přemístil do centra Londýna a to přímo k the Natural Museum, ve kterém jsme strávili asi 1,5h. Hned poté jsme se přesunuli jen o kousek vedle a prozkoumali the Science Museum. Delší procházkou jsme se dostali až do Hyde Parku, prošli se kolem fontány princezny Diany, chvíli jsme si odpočinuli u Speakers´ Corner a pak se dál přesouvali. Také jsme krátce nahlédli do nákupního centra Harrods a dále pak pokračovali na Oxford Street, kam se všichni těšili na nákupy především do Primarku. 😃 Po dlouhém chození a náročných nákupech se většina žáků svěřila, že už by jeli nejraději k rodinám. 😃 Dříve však než jsme se k nim mohli rozjet, zažili jsme trošku adrenalinový nástup do autobusu přímo na ulici, jelikož má český autobus dveře na straně do cesty, nikoli na chodník. Všichni žáci byli ohleduplní a pěkně jako housátka v řadě za sebou se do autobusu nasoukali. I druhá noc strávená v rodinách byla všemi hodnocena velmi kladně, většina rodin se s žáky také doma nebo u autobusu vyfotila na památku.

Třetí den jsme nejprve naložili všechna zavazadla do autobusu a přesunuli se k O2 Aréně. Tentokrát jsme však od ní odjížděli lodí a to rovnou k London Eye. Většina z nás se také hned postavila do dlouhé fronty, abychom se na Londýn mohli podívat z výšky 135m, někteří další žáci navštívili Sea Life London Aquarium a jiní se jen procházeli v okolí a čekali na ostatní. Jakmile jsme byli zase všichni, prošli jsme se podél řeky Temže. Během této procházky jsme viděli Tate Museum, St. Paul´s Cathedral, Millennium Bridge a Tower Bridge, přes který jsme přešli na druhou stranu a pokračovali prohlídkou Tower of London. Většina účastníků si počkala něco málo přes hodinku, aby viděla korunovační klenoty, dále pak vyhlášené a chráněné krkavce, White Tower a další části Toweru. Další lodí jsme se přesunuli k čajovému klipru (lodi) Cutty Sark, Greenwich parkem se prošli až k the National Maritime Museum, kolem něj jsme pak pokračovali rychlou chůzí na přilehlý kopec s the Royal Observatory a nultým poledníkem. Téměř v poklusu jsme se vraceli na další jízdu lodí k O2 Aréně.  

Při odjezdu domů jsme v přístavu Dover zamávali křídovým skalám, nalodili se na velký moderní trajekt, na němž nebylo téměř vůbec cítit, že plujeme po moři. Asi za 1,5h jsme se vylodili ve Francii a přes Lucembursko, kde jsme naložili dalšího pana řidiče, jsme dále pokračovali do Německa a domů. V Rudné u Prahy jsme se rozloučili s druhým řidičem a v Brně pak také s paní průvodkyní. U školy jsme zastavili ve 21:30 a všechny žáky v pořádku předali jejich čekajícím šťastným rodičům. Jsme moc rádi, že se zájezd takto vydařil a doufáme, že se nějaký další zajímavý zahraniční zájezd bude moci uskutečnit i v příštím školním roce. 😃

Mgr. Jana BORIKOVÁ, Mgr. Mario ZEMÁNEK

Čokoládová tretra Ostrava

V pondělí 17. 6. 2019 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili čtvrtfinále Čokoládové tretry. Od školy jsme se přesouvali svižným krokem na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, jelikož pár závodníků nemyslelo na jízdenky. Počasí nám však přálo, sluníčko svítilo, tak jsme všichni tuto procházku pojali jako zároveň skvělé rozcvičení pro běhy. Prezentace proběhla bez velkých průtahů, každý závodník obdržel své číslo, láhev vody, něco sladkého k zakousnutí a speciální dárek - brožurku s origami 😃 Dle věkových kategorií a zvlášť pro děvčata a chlapce probíhaly závody v bězích na 300m, 200m a 100m. Speciální disciplínou byl také hod oštěpem, zde nahrazeným raketkou. Všichni účastníci se snažili a podali skvělé výkony. Naprostým překvapením pak pro nás všechny bylo vítězství Kristiana Fančoviče právě ve speciální disciplíně – v hodu raketkou.

Všem sportovcům, Hurníkovi T., Kuželovi Š., Šíchovi J., Bednárzové B., Bednářové S., Glacové S., Hrabánkovi Š., Večeřovi  J., Kováčové K., Krásné V., Sobkovi T., Cahovi D. a Fačovičovi K.,moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů 😀

Mgr. Jana Boriková

Simulované žákovské zastupitelstvo

Ve dnech 17 a 18. června se Eliška Křiváková, Adéla Kötelešová, Nela Stružová a Veronika Kořenková z 8. A zúčastnily simulovaného žákovského zastupitelstva, které pro školy připravila radnice Ostrava-Jih. První den žáci diskutovali o tom, co je to demokracie, seznamovali se s fungováním politiky na státní a zejména komunální úrovni, formulovali problémy našeho obvodu. Odpoledne zhlédli skutečné jednání zastupitelstva města.

Druhý den se žáci rozdělili do čtyř skupin a založili fiktivní politické strany, aby mohli prosadit své projekty na simulovaném jednání zastupitelstva. Úkolem bylo zpracovat vybraná témata, připravit podklady a návrh usnesení, promyslet způsob financování a formulovat několik interpelací. Naše děvčata se zapojila do projektů: „Vybudování volnočasového prostoru a hřiště na ulici Provaznická 8“ a „Zpřístupnění a estetizace prostoru u Svatého pramene v Bělském lese“. Po celou dobu dětem pomáhali radní a zastupitelé Ostrava-Jih, zvláště pak místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.

Odpolední jednání probíhalo v sále radnice, kde obvykle probíhá skutečné jednání zastupitelstva. Jednání vedl starosta Bc. Martin Bednář, jednání se zúčastnili    místostarostové, zastupitelé a pozvaní občané. Žáci postupně předkládali své stranické návrhy usnesení. O návrzích se diskutovalo a nakonec hlasovalo o jejich přijetí nebo zamítnutí. V závěru proběhla interpelace, kterou žáci využili pro dotazy týkající se aktuálních problémů.

Akce byla velice zdařilá a skvěle připravená. Děvčata si vyzkoušela roli zastupitelů a bylo vidět, že jim dění v obvodu není lhostejné. Vyzkoušela si, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů. Na druhou stranu akce nabídla politikům možnost seznámit se s problémy, které zajímají mladou generaci našeho obvodu.

Mgr. Iva Bazalová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk