Dokumenty a formuláře

 

pdf

GDPR

GDPR
Počet stažení : 43
pdf

ICT plán školy 2019-2021

ICT plán školy 2019-2021
Počet stažení : 11
pdf

Inspekční zpráva ČŠI

Inspekční zpráva ČŠI
Počet stažení : 27
pdf

Vyřizování stížností a oznámení

Vyřizování stížností a oznámení
Počet stažení : 27
pdf

Směrnice č. 28 o poskytování informací

Směrnice č. 28 o poskytování informací
Počet stažení : 19
pdf

Pravidla pro hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků
Počet stažení : 38
pdf

Schválený rozpočet 2020

Schválený rozpočet 2020
Počet stažení : 20
pdf

Školní řád

Školní řád
Počet stažení : 23
pdf

Vyřizování stížností a oznámení

Vyřizování stížností a oznámení
Počet stažení : 24
pdf

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Počet stažení : 57
pdf

Celkový rozpočet

Počet stažení : 12

pdf

Generální souhlas

Generální souhlas rodičů (zákonných zástupců) žáka s činností školního poradenského pracoviště (ŠPP)
Počet stažení : 30
pdf

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (vícedenní)

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (vícedenní)
Počet stažení : 27
pdf

Žádost o pravidelné dlouhodobé uvolnění žáka

Žádost o pravidelné dlouhodobé uvolnění žáka
Počet stažení : 24
pdf

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
Počet stažení : 15
pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky
Počet stažení : 31
pdf

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
Počet stažení : 46
pdf

Žádost o prominutí (snížení) úplaty

Žádost o prominutí (snížení) úplaty
Počet stažení : 25
pdf

Žádost organizace o pronájem hřiště

Žádost organizace o pronájem hřiště
Počet stažení : 17
pdf

Žádost organizace o pronájem tělocvičny

Žádost organizace o pronájem tělocvičny
Počet stažení : 24
pdf

Žádost soukromé osoby o pronájem tělocvičny

Žádost soukromé osoby o pronájem tělocvičny
Počet stažení : 23
pdf

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
Počet stažení : 22

pdf

Plná moc při vyzvedávání žáků (jednorázová)

Plná moc při vyzvedávání žáků (jednorázová)
Počet stažení : 28
pdf

Plná moc při vyzvedávání žáků

Plná moc při vyzvedávání žáků
Počet stažení : 23
pdf

Pověření nezletilých k vyzvedávání žáků

Pověření nezletilých k vyzvedávání žáků
Počet stažení : 16
pdf

Přihláška do zájmového kroužku ve školní družině

Přihláška do zájmového kroužku ve školní družině
Počet stažení : 25
pdf

Uvolnění ze školní družiny

Uvolnění ze školní družiny
Počet stažení : 47
pdf

Zápisní lístek do školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny
Počet stažení : 35

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk