Papírové kočky

V letošním školním roce jsme se mohli opět sejít v rukodělném kroužku, který je určen pro žáky 1. až 5. tříd. Je pro všechny, kteří rádi něco tvoří, lepí, stříhají, vyšívají a pracují s drátkem. Pro začátek jsme si vyrobili papírové kočky.

vychovatelka Kateřina Sedláková

SPORTUJEME ZASE SPOLU – celodružinová akce

     Letní prázdniny jsou za námi a první měsíc tohoto školního roku skoro také. Jak by se řeklo „Čas utíká jako voda“ a celé září žijeme my dospěláci všichni v poklusu. A když my, proč ne také děti?! A proto jsme se ve školní družině rozhodly, uspořádat sportovní odpoledne. Akci jsme nazvaly: „SPORTUJEME ZASE SPOLU“. Cílem bylo zasportovat si, protáhnout svaly, uvolnit napětí, podpořit chuť ke sportování, zdravou soutěživost, ale také obnovit kamarádské vztahy mezi dětmi, schopnost vzájemné tolerance a pomoci.

     A tak se na školním hřišti objevila jedno odpoledne různá stanoviště, nabízející dětem prozkoumat svou fyzickou a mnohdy také psychickou odolnost v praxi. K tomu sloužily tyto disciplíny: překážkový běh, běh s obručí, hod na basketbalový koš a přeskoky přes lano. Jak se malým sportovcům dařilo, můžete posoudit na následujících fotografiích.

Eva Uhlářová a Helena Drahošová

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – celodružinová akce

Letní prázdniny ťukají na dveře a s nimi čeká děti spousta dobrodružství, zábavy, výletů, výšlapů atd. S tím je spojená zvýšená zátěž svalů, potřeba výdrže a sebezapření při zdolávání kopečků, kopců a hor. Děti naší školní družiny dostaly možnost vyzkoušet si, jak na tom je jejich fyzička a zároveň mohly trochu procvičit a potrénovat své svaly a obratnost při činnostech, které byly náplní „SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE“ ve školní družině. To proběhlo dne 23.6.2021 na školním hřišti.

     Na děti čekaly tyto disciplíny: překážkový běh, hod na cíl, skákání přes lano a balanční chůze po švihadlech s pytlíkem hrachu na hlavě. Podle rozesmátých obličejů dětí soudíme, že se odpoledne vydařilo. Děti si zasportovaly, pobavily se a jejich sportovní výkony ukázaly, že jsou na letní turistiku jak se patří připravené

vychovatelky Eva Uhlářová a Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk