Provoz školní družiny 2017/2018

 Ranní družina od 06:00 - 07:30 hod. (v budově ŠD, zvonit na I.oddělení)

Oddělení Vychovatelka Třídy V místnosti V budově ŠD
I.   Kateřina Sedláková   1.A, 1.B, 2.C  ŠD 11:50 - 17:00 hod.
II.   Helena Drahošová   1.B, 1.C  ŠD 11:50 - 17:00 hod.
III.   Ivana Staňková   2.B, 2.D 2.A 15:30 - 17:00 hod.
IV.   Blanka Svobodová   2.A, 2.C, 2.D 2.C 16:00 - 17:00 hod.
V.   Lucie Lokajová   2.C, 3.A, 3.C 1.B 15:30 - 17:00 hod.
VI.   Eva Uhlářová   3.B, 3.C 2.D 16:00 - 17:00 hod.
VII.   Vlasta Antlová   4.A, 4.B, 4.C 1.C 15:00 - 17:00 hod.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD

 Žáci, kteří školní družinu již navštěvovali, musí být opět zapsáni vyplněním nového Zápisního lístku. Donést vyplněné Plné moci.

 Žák se odhlašuje ze ŠD kdykoliv v průběhu roku vyplněním odhlašovacího lístku vždy měsíc dopředu.

Platební informace:

       Příkaz k úhradě za ŠD ve výši 800 Kč proveďte do 15. srpna.
       (platba provedena za měsíc září, říjen, listopad, prosinec).

       Další příkaz k úhradě ve výši 1 200 Kč provedete do 15. prosince.
       (platba provedena za měsíc leden, únor, březen, duben, květen, červen).

Možnosti úhrady:

  Platebním příkazem z Vašeho účtu - na účet školy 34736761/0100 (nutný variabilní symbol) - nutno navést nejpozději do 15. srpna na měsíc září.

  Složenkou.

   Helena DRAHOŠOVÁ, vedoucí vychovatelka

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk