Upozornění k platbě za II. pololetí v ŠD

Vážení rodiče,

je nutno uhradit platbu za školní družinu na druhé pololetí do 15.12.2020 a to příkazem k úhradě. Vzhledem k tomu, že se v současné době doplatky u žáků liší, dostane každý žák lístek s přesnou částkou doplatku. Prosím, uvádějte variabilní symboly.

vedoucí vychovatelka Helena Drahošová

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk