Informace ohledně školního stravování v době od 14.10.2020

Žákům, bude umožněn výdej obědů ve školní jídelně a to takto:

Výdej do jídlonosičů v době od 11.30 do 12.00 hod.

  • 1. stupeň v době od 12.00 – 12.45 hod.
  • 2. stupeň v době od 13.00 – 13.45 hod.

V jinou dobu nebudou moci žáci z hygienických a epidemických důvodů vstupovat do jídelny.

Odhlašování obědů je v kompetenci zákonných zástupců.

Oběd je nutno odhlásit do 14.00 předešlý den.

Ceník stravného ro školní rok 2020/2021

S účinností od 1. září dochází ke změně ceny stravného. Důvodem jsou zvyšující ceny potravin.

Ceník stravného pro školní rok 2020/2021:
 
Kategorie 6 – 10 let 25,- Kč
Kategorie 11 – 14 let 28,- Kč
Kategorie 15 a více let 32,- Kč
Zaměstnanci ZŠ 29,- Kč
 
Prosím všechny strávníky, kteří platí bezhotovostně, aby si upravili své svolení k inkasu a zvýšili si popř. limit.
 
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk