Učitelé 2. stupně

Mgr. Iva Bazalová Učitel 2. stupně, Aj,
Mgr. Jana Pojetová Školní metodik prevence, Učitel 2. stupně, M, Př, ICT
Mgr. Kateřina Kučová Učitel 2. stupně, D, Vko, třídní 7.B
Mgr. Vladimíra Horáčková Učitel 2. stupně, Ch, Př, Pč, třídní 6.A
Mgr. Renata Telingerová Učitel 2. stupně, Čj, Vv, třídní 8.B
Mgr. Lenka Šalomounová Učitel 2. stupně, M, F,
Mgr. Iva Rozsypalová Učitel 2. stupně, Čj, Hv, Vv třídní 8.A
Mgr. Miroslava Stryková Výchovný poradce, Učitel 2. stupně, Z, Tv,
Mgr. Mario Zemánek Učitel 2. stupně, F, M, Př, Pč, třídní 9.A
Mgr. Hana Dohnalová Učitel 2. stupně, Tv, Pč, Vv
Mgr. Jana Boriková Učitel 2. stupně, Aj,Tv
Mgr. Dagmar Motlochová Učitel 2. stupně, Tv, Pč,VKO, třídní 7.A
Mgr. Veronika Konečná Učitel 2. stupně, Aj, třídní 5.B
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk