Logická olympiáda pro mateřské školy

V pondělí 11.11.2019 se uskutečnilo na naší škole okresní kolo Logické olympiády pro mateřské školy. Dostavilo se celkem 18 dětí a všechny byly připraveny vyhrát. Měly za úkol vyřešit různé logické úlohy ve dvou kolech. O přestávce mezi jednotlivými koly si děti daly malou svačinku a pak pokračovaly. Po vyhodnocení nastalo vyhlášení výsledků a bylo oceněno nejlepších pět dětí, které dostaly krásné ceny, medaile a diplomy.

Hana Šabršulová

Projekt TALENTMANAGEMENT - Bádáme společně se SPŠCH

Ve dnech 4.-6. listopadu se vybraní žáci naší školy a jiných základních škol v Ostravě a ze SPŠCH Ostrava zúčastnili zájezdu na Broumovsko v rámci projektu „Talentování žáci ZŠ a SŠ bádají spolu. “ První den jsme se všichni sešli před Domem kultury Ostrava v 7:30 a v 8:00 už jsme vyjížděli autobusem. Po zhruba 1 hodině jízdy jsme zastavili v Mladči, kde jsme měli prohlídku Mladečských jeskyní. Po prohlídce jeskyní jsme pokračovali do Hradce Králové. Zde pro nás měli připravený další program v planetáriu. V planetáriu jsme zhlédli film o srážkách planet ve vesmíru. V rámci návštěvy planetária jsme se podívali na teleskop a dozvěděli, jak tento teleskop funguje a co se s ním dělá. Náš první den skončil na zámku, který byl vzdálený zhruba 2 hodiny jízdy autobusem. Zde jsme přespávali obě noci.😋

Po kvalitním spánku a dobré snídani jsme se vydali do adršpašsko-teplických skal. Naši cestu skalami jsme odstartovali na pískovně a pokračovali k velkému vodopádu a přes Vlčí rokli do Teplických skal, kde nás před vstupem čekal autobus, kterým jsme jeli na oběd do Meziměstí. Po dobrém obědě jsme se vydali ke kostelu Všech svatých, vedle kterého byl geopark s ukázkami kamenů, které se na Broumovsku nachází. Pak jsme pokračovali do Kovářové rokle, přes kterou jsme došli do skalního divadla a ke kapli Panny Marie Sněžné. Na parkovišti u kaple čekal autobus. Po večeři na ubytování jsme večer měli badatelské prezentace, které se protáhly na 2 hodiny. Po těchto prezentacích jsme všichni usnuli velmi rychle.😂

Poslední den jsme se vypravili na pozůstatky hradu, který ležel na kopci nad naším ubytováním. Počasí nám nepřálo. Po výstupu na hrad, byla všude jen mlha. Tak jsme sešli zpátky k autobusu a přejeli do Dvoru Králové, kde nás v ZOO čekal poslední program našeho výletu. V ZOO jsme dostali pracovní listy. Odpovědi jsme hledali různě po ZOO. Který tým byl rychlý a šikovný získal 20 minut k dobru. Celý tento výlet ukončila asi čtyřhodinová jízda autobusem. Ve zhruba 18:15 jsme dorazili před Dům kultury Ostrava. Všichni jsme si výlet užili a získali spoustu zážitků.😍

Dominik VZOREK, VI.A

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Projekt TALENTMANAGEMENT - Exkurze do Pevnosti poznání

V rámci projektu Talentmanagement jsme 5. listopadu 2019 úspěšně navázali na zářijový pobyt v Jeseníkách exkurzí do Olomouce. Cílem byla tentokrát „Pevnost poznání“ nacházející se v historickém vojenském objektu z tereziánské doby. Pod patronací Univerzity Palackého zde bylo vytvořeno jedno z interaktivních přírodovědných center v naší republice. Celé centrum je rozděleno do čtyř částí: Věda v pevnosti, Rozum v hrsti, Světlo a tma, Živá voda.

Každý účastník dostal pracovní listy k plnění úkolů a navíc si vyzkoušel spoustu dalších zajímavostí. Na závěr naší návštěvy jsme strávili úžasnou půlhodinku v planetáriu sledováním filmu “Neuvěřitelný vesmír“. Při odchodu jsme si ještě prohlédli zajímavou výstavu „Dějiny, jak je neznáte“ o historii pevnosti. Pak jsme se přesunuli do centra města a žáci zjišťovali zajímavosti z historie města Olomouc.

Mgr. Lenka Šalomounová a Mgr. Jana Pojetová

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk