Logická olympiáda pro MŠ

V pondělí 12. listopadu 2018 se na naší škole konalo okresní kolo Logické olympiády pro mateřské školy. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 12 dětí z celé Ostravy. Soutěžily mezi sebou v logických úlohách a ty, kterým se to nejvíce povedlo, byly oceněny krásnými cenami. Rodiče si během soutěže mohli prohlédnout školu a podívat se do tříd.😂

Všem dětem i rodičům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.😏

Ing. Hana Šabršulová

Lesní škola - V.C

Dne 6.11.2018 jsme společně s mou třídou navštívili lesní školu. Téma v lesní škole byl podzim v lese. Na začátku jsme se seznámili s naším průvodcem panem Kotalou. Pan Kotala nás seznámil s programem a dříve než jsme mohli zkoumat les naživo, nám pan průvodce pustil výpravný film o podzimu. Ve filmu jsme se například dozvěděli jak je kůrovec pro stromy škodlivý. Po skončení filmu jsme se oblékli a šli se projít do Bělského lesa. Za úkol jsme dostali fotit různé zajímavé detaily, které v lese objevíme (například různé malé živočichy, listy, potoky, stromy…). U jednoho rozrostlého buku jsme se s panem Kotalou zastavili a postavili do kruhu. Dozvěděli jsme se, že i stromy si dávají signály a pomocí zavřených očí poslouchali šumění listů.

Poté jsme dále putovali lesem, až jsme se dostali k jednomu lesnímu hájku. Zde jsme posvačili, po svačině nám pan průvodce rozdal do dvojice skleněnou nádobku s lupou. Dal nám za úkol chytit živočicha, který nás zaujal a prozkoumat ho pomocí lupy. Já s mojí kamarádkou Kajkou jsme chytily tři pavouky a dva brouky, které jsme neznaly jménem. Ostatní spolužáci chytali různé můry, žáby, červy apod. Až jsme se dostatečně vynadívali, pustili jsme je zpátky do volné přírody. Tímto náš pobyt v lesní škole skončil, pan Kotala se s námi rozloučil, my jsme mu hezky poděkovali a pelášili zpátky do školy.

Lucigová Šarlota a Bc. Bradová Monika

Terénní exkurze Studénka - Projekt TALENTMANAGEMENT

Ti z Vás, kteří sledujete pravidelně naše školní stránky, si jistě vzpomenou, že před dvěma měsíci jsme byli na terénní exkurzi v Moravském krasu, která měla velký ohlas 😉 Proto jsme po naléhání našich "vědychtivých" žáků uspořádali další, tentokrát v oblasti Kotvice a okolí města Studénky. Řeknete si, Studénka? A co tam? Tam přece kromě rybníků a továrny MSV nic zajímavého ke zkoumání není. Chyba lávky! Pokud nevěříte, ihned Vás přesvědčíme, že za vším hledej fyziku 😄 !! A když ne fyziku, tak chemii, biologii nebo matematiku 😎

Hned první den večer po příjezdu jsme pořádně otestovali, jak dobrou obuv a vhodné oblečení nám rodičové, nebo v případě starších žáků, my sami jsme nabalili na exkurzi, protože terén, kterým jsme se šplhali na kopec, byl opravdu kluzký, místy bahnitý a skrýval nemalá překvapení v podobě výmolů, nezakrytých drenážních kanálů apod.😮 "A proč si nemůžeme posvítit mobilem?" zaznělo z ničeho nic. "A jak bys pak chtěl vidět ty hvězdy, chytráku, tobě nic neříká pojem oslepení?" odpověděl kdosi, kdo již s námi na minulé exkurzi byl a ví, že k pozorování hvězdné oblohy je třeba mít co největší tmu v okolí 😃 Pozorovali jsme a srovnávali noční oblohu s oblohou před dvěma měsíci a divili se, proč se některá souhvězdí nacházejí jinde než tehdy. Ale opět v tom byla fyzika a Keplerovy zákony spolu s gravitací 😅 Navzájem jsme se "vědecky" dohadovali, která z hvězd je nejblíže nebo nejdále, největší nebo nejmenší a dokonce nejlehčí a nejtěžší!! 😂 A to tak dlouho, že se mnohým z nás nechtělo vůbec vracet na hotel, když byla v listopadu noc teplá 19°C, úplně jasná obloha a bezvětří 😉

Druhý den jsme si připadali brzy ráno jako na jiné planetě, protože když jsme procházeli středem města, dívali se na nás všichni kolemjdoucí, cože je to za "podezřelou" skupinu, ve které každý nese v ruce tablet, "divné" válečky, hromadu káblíků, nebezpečně vypadající skleněné tyčinky a pásky s balónky!!! 😎 No nedivili byste se také? 😅 Naštěstí cíl naší výpravy, místní údajně vysokou kvalitou vody vyhlášená rybářská nádrž, nebyla až tak daleko, a proto ihned, jakmile jsme se dostali na místo určení, jsme vybalili "své vědecké načiní" a dali se do měření a zjišťování, zda je to, co se o této vodě povídá, pravda nebo pověst 😃 Zatímco jedna část našeho týmu prověřovala nádrž, druhá si "odběhla" k místnímu kostelu ověřit, jak jsme na tom my sami s naší zdravotní způsobilostí, protože i vědec musí být fit nejen duševně, ale i fyzicky!! Proto jsme při vlastním měření mimo jiné i trpělivě vysvětlovali kolemjdoucím babičkám vracejícím se z místního hřbitova, že ony zmiňované balónky slouží k nafukování arteriální manžety a že to, co se na displeji tabletu ukazuje, není zemětřesení, ale srdeční tep před a po zátěži organismu včetně krevního tlaku 😃 A výsledek? Nádrž má opravdu vynikající parametry pH, optimální teplotu i stratifikační členění 😉 Což se však o fyzické zdatnosti některých z nás již říci nedá 😋 Proto jsme si slíbili, že na tom zapracujeme a při příští exkurzi vše opět změříme, ověříme a porovnáme!!

Když už je řeč o porovnávání, napadlo nás, že když je v okolí tolik rybníků, proč toho nevyužít a neporovnat fyzikální a chemické vlastnosti i v nich. Vydali jsme se proto odpoledne k místnímu rybníku Kotvice s ptačí pozorovatelnou, kde jsme zjistili, že bádání může být přerušeno nečekanými událostni!! To se plazíte houštím, podlézáte staré rezavé mosty nebo přecházíte mostky, o jejichž kvalitě a nosnosti ví pravdu snad jen bůh, a když dorazíte po hodině chůze do svého cíle, zjistíte, že vám někdo vypustil rybník!!! 😈😈 Ano, do slova a do písmene vypustil! Co naplat, příště budeme muset informovat místní rybářský svaz, že plánujeme vědeckou expedici i v listopadu a požádat je, aby s vypouštění posečkali 😂😂 Ale to bychom nebyli badatelé, kdybychom si hned nenašli náhradu, vždyť za vším je fyzika!! 😃 Proto se odvážnější z nás vydali na vypuštěné dno ověřit tlakovou sílu a hustotu látek v praxi a jiní zase princip volného pádu, kdy vrhali kameny pod určitými úhly a zkoumali, jak daleko a do jaké hloubky se zanoří do bahna 😄😄 Naštěstí nikdo v bahně neuvízl a žádný pták letící kolem neutrpěl žádnou újmu na křídlech, a proto jsme se mohli vrhnout na měření UV záření před a během západu slunce, stejně tak jako ověřování kvality kolem protékajícího potoka. S naměřenými hodnotami jsme byli spokojeni a mohli se vrátit po náročném dni odpočinout si na pokoj.

Ale nemyslete si, že jsme celý večer proleželi v postelích! Nikoliv! I během relaxace jsme s sebou měli naše "milované" přístroje 😂, kterými jsme měřili vlastnosti vody v plaveckém bazénu, točili fyzikální videa pro své spolužáky, kteří nemohli být s námi a před spaním jsme si zahráli anglickou hru s názvem SPACE. A abychom se uměli domluvit s našimi přáteli v zahraničí, procvičovali jsme si svou angličtinu a astronomické znalosti pomocí kvízu!! 😋 To se nám to pak pěkně a tvrdě usínalo... 😄😄

Poslední den naší výpravy jsme se zajímali o historii města Studénky na zámku, ve kterém také sídlí Železniční muzeum! 😇 Samozřejmě, že jsme pana průvodce neoslnili historickými údaji, ale úplně jsme jej vyvedli z míry, když jsme se s ním dali do řeči ohledně technických parametrů brzd, kolejnic, táhel, modelů vagónů a lokomotiv!! 😂😂 Vůbec netušil, že víme v čem se udává tlak lisu, co je to adheze a dokonce že semafor není semafor ale návěští!! 😃😃 Na druhou stranu jsme mu pečlivě naslouchali, když nám popisoval princip řízení trati, že na vlakový úsek může vjet pouze jeden vlak a i když přejede lokomotiva návěstí byť i o 1m, musí se to hlásit drážní inspekci jako nehoda!! 😮 To nevěděl nikdo z nás, ani paní učitelka s panem učitelem!!! 😂 Všem se nám nejvíce líbila modelová železnice a obdivovali jsme preciznost jejího provedení, kde bylo dokonce vidět, jak rybář tahá rybku na prutu nebo ve vagóncích sedící cestující mající rozměry cca 3mm!!!😏

Není tedy divu, že když jsme opouštěli Studénku, jak jinak než ve vlaku, 😃 že se již někteří z nás ptali, kdypak pojedeme na další exkurzi? Dokonce padl návrh, že když už umíme tu angličtinu, nemohli bychom vyjet do zahraničí na nějaký průzkum?😋 Inu, kdo ví, co bude příště. Každopádně se na nás budou zase kolemjdoucí nebo místní občané "podezřele" koukat, to je bez debat!!! 😄 Ale i tak se všichni již nemůžeme dočkat, kdy a kde k tomu dojde!! 😃😃😃

Mgr. Mario ZEMÁNEK, Mgr. Jana BORIKOVÁ

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

 

Ukázky vypracovaných Pracovních listů:

Fotografie z exkurze:

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk