O Archivu města Ostravy - IX.A

Městský archiv je zřízený jako odbor Magistrátu města Ostravy. Za založení archivu se považuje datum 1. 9. 1923, kdy nastoupil městský archivář Alois Adamus. Archiv se stará o předarchivní péči o písemnosti v městských institucích, jejich přejímání k dlouhodobému uložení a jejich předkládání k studiu.

V roce 2016 archiv pečoval o 1505 archivních fondů a sbírek, což představuje 6334 běžných metrů archiválií. Nejstarší písemností je listina Karla IV. z roku 1362 (městské privilegium).

Archiv sídlí v novobarokní bývalé budově radnice postavené podle plánů Camilla Sitteho 1896–1897, pro potřeby archivu byly k budově dostavěny depozitáře v letech 1993–1996.

 

Cíl exkurze: z hlediska jazykovědného – vývoj jazyka na území Ostravy v historických listinách

                      ( luštili jsme mimo jiné návod na otevření archivní truhly psaný kurentem z 15. stol.)

                      z hlediska dějepisného – historické podoby částí města na mapách a fotografiích se 

                      zaměřením na Ostravu 3

                      z hlediska občanského – poznání kořenů města, ve kterém žiju

                      představení souvisejících profesí – archivář, fotograf, knihař (sáhli jsme si na opravdový pergamen)

                      práce s archiváliemi (informacemi) v badatelně

Zda se zrnka poznání uchytí v úrodné půdě - to ukáže čas.

R.Telingerová + žáci

Živá knihovna povolání - IX.A

Živá knihovna povolání se uskutečnila v Ostravě 19. září 2019 ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích a my s IX. A jsme byli při tom. Akce, na níž se žáci, studenti i učitelé mají možnost setkat se s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka. Proběhla na scéně Divadla vědy a kinosálu Světa techniky, kde jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají. Kromě toho v prostorách expozic Světa techniky byly rozmístěny stánky podniků a institucí, které příslušné profese potřebují a zaměstnávají. U nich se zájemci doptali  na vše, co nestihli během přednášky a vyzkoušeli si např. demonstrační předměty, které k jednotlivým profesím patří. Kromě představení profesí a jejich domovských podniků, bylo možné se setkat i se zástupci škol, které na příslušné profese připravují své žáky.

Letos byly prezentovány obory: zámečník-nástrojař, železničář, asistent zubního technika, nutriční terapeut, malíř-natěrač, kosmetička-kadeřnice, pivovarník, pracovník v oděvnictví. Pokud studenta zaujme určitá profese, snadněji najde školu, která ho na zvolené povolání připraví. Na tuto akci navážeme s žáky 9. ročníku v říjnu návštěvou Úřadu práce.

R.Telingerová + žáci IX.A

Projekt TALENTMANAGEMENT - Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Projekt Talentmanagement pokračuje opět i v letošním školním roce. První výjezdní akcí byla letos terénní exkurze s přírodovědným zaměřením pod názvem „Jeseníky“. Vypravili jsme se 13. září ráno na cestu směr přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně.

Již cestou jsme zpracovávali první pracovní list. Zastavili jsme se na Skřítku a vyfotili se s „Pradědem“. V Koutech nad Desnou jsme provedli první měření (teplotu, tlak a vlhkost vzduchu), které jsme posléze zopakovali na horní nádrži o mnoho metrů výše a mohli tak srovnat hodnoty. Exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně jsme zahájili v Koutech nad Desnou a již cestou k její budově jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o samotné elektrárně, ale i o zdejší přírodě. Víte například, že místní kamzíci pocházejí přímo z Alp nebo že se zde vyskytují také svišti?  

Po zhlédnutí úvodního filmu a názorném vysvětlení činnosti elektrárny jsme pokračovali ke spodní nádrži.  Náš autobus nás dopravil i k horní nádrži elektrárny a po mnoha schodech jsme vystoupali k samotné nádrži. Přímo naproti jsme viděli vrchol Praděd a celou nádrž jsme si obešli. U vrcholu hory Dlouhé stráně, podle kterého se celá elektrárna jmenuje, jsme provedli další měření a temná obloha nás poháněla zpět k autobusu.  Po téměř čtyřech hodinách jsme pokračovali do Karlova pod Pradědem. Noční pozorování hvězd nám sice nevyšlo (bylo zataženo a pršelo), a tak jsme ho nahradili povídáním nad mapou hvězdné oblohy a vyhledáním svých měsíčních znamení na dráze zodiaku.

Druhý den po snídani jsme vyrazili do Velkých Losin, proslulých ruční papírnou, prohlédli jsme si výrobnu i historické dokumenty, které se k ní vážou, a nakonec jsme si sami vyrobili obálku z ručního papíru. Po obědě jsme si ještě prošli malebné městečko a vyrazili zpět do Ostravy.

Mgr. Lenka Šalomounová a Mgr. Jana Pojetová

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava logo

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk