Oxford Illustrator

Ve čtvrtek 21. října se Barbora Bolomová z 5. B, Terezie Doležilová z 6. C a Tereza Jancová z 8. A zúčastnily soutěže Oxford Illustrator. Žáci ostravských základních škol si v ní poměřili znalosti anglického jazyka a výtvarné dovednosti. Úkolem soutěžících bylo v daném časovém limitu vytvořit ilustraci k textu z anglicky psané knihy. Porota hodnotila míru reprodukce textu a originalitu výtvarné práce. Dívkám se práce velmi povedly a celé dopoledne si skvěle užily. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. Iva Bazalová

Elektronika hravě - Fyzika 7.ročník

Kdo by neznal slogan "ŠKOLA HROU" 😀 že? A právě po skoro více jak roce covidové pauzy jsme si mohli zase konečně ve fyzice trošku "pohrát", 😋 tentokrát s elektronickými stavebnicemi BOFFIN. Nemyslete si však, že jsme si jen tak bezděčně hráli, naopak, v praxi jsme ověřovali, jaké jsou fyzikální vlastnosti složitějšího elektrického obvodu.

Zprvu jsme pečlivě prozkoumali schéma každého obvodu, poté se v týmu snažili jej správně zapojit (mnohdy po vášnivé diskuzi, co a kam vlastně máme "zastrčit"😛, popř. jestli "tenhle díl" je opravdu to, co na schématu představuje jeho elektronická značka😂) a nakonec jsme vyzkoušeli jeho správnost. V tento okamžik si mnozí na vlastní kůži mohli ověřit, že pokud obvod není uzavřen nebo jeho polarita není dodržena, nebude fungovat 😝!

Ale musíme dodat, že takových situací nastalo velmi málo a ihned byly tyto "závady" odstraněny, vždyť přece největší "ostudou" každého týmu bylo, když jim obvod nefungoval 😇 A když se vše povedlo, mohli jsme uslyšet z reproduktorku "mimozemský signál" 😂😂 , jak na konci hodiny tento zajímavý zvuk pojmenoval jeden z našich spolužáků 😅. Už se těšíme na další hodinu, kde se budeme věnovat vztahům mezi elektrickým obvodem a světlem!

Mgr. Mario ZEMÁNEK

Vítězství v soutěži Bádám, bádáš, bádáme

Tuto soutěž, zaměřenou na badatelskou výuku v oblasti přírodopisu a chemie, pořádala ZŠ Březinova. Účastnilo se jí 27 tříčlenných družstev škol z Moravskoslezského kraje, zejména druhého stupně základních škol. Žáci měli zapůjčena čidla na měření teploty, PH, elektrovodivosti od firmy Vernier a mohli si sami zvolit, co a jak budou zkoumat a kolik čidel využijí.

Adélka Šeděnková, Justynka Eliášová a Erička Cagáňová ze 3.B soutěžily za naši školu. Celá třída 3.B se společně se třídou 6.C rozjela ke zbyslavickým mokřadním rybníkům a říčce Sezině ve Zbyslavicích. Zatímco ostatní žáci zkoumali okolí, zjišťovali informace z naučných panelů a využívali interaktivních dřevěných pomůcek, děvčata odebírala vzorky půdy a vody, které následně měřila.

Děvčata pak měření ve třídě zaznamenala a provedla další potřebná měření, která zaznamenala v aplikací Vernier Graphical Analysis. Pracovala s grafem, tabulkou, zapisovala výsledky měření do badatelského listu a nakonec výsledky vyhodnocovala. Proč? Předem měla stanovenu hypotézu (tedy tvrzení) a tu bylo třeba vyvrátit či potvrdit. Děvčata hra na vědce moc bavila, a tak nejen čidla, ale i práci s nimi, představila ostatním spolužákům a pomáhala jim při měření i záznamu zjištěného. Proto pak porotě dokázala fundovaně odpovídat na všechny všetečné otázky a prezentovat tak skvěle svou práci. I přesto, že byly nejmladším týmem, vyhrály celkové 1. místo😍!

Moc jim gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy!

Mgr. Delinčáková Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk