Dobrovolná výuka 9. ročníku ve škole

Od 11. května 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Jsou to žáci, jejichž zákonní zástupci vyjádřili zájem o dobrovolnou docházku žáků do školy za tímto účelem.

Výuka není povinná a je určena zejména pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy. Vzhledem k tomu, že žáci byli připravováni na přijímací zkoušky již v průběhu školního roku a jsou připravování i v rámci distančního vzdělávání, bude jejich příprava ve škole hlavně doplňující a procvičující.

Výuka probíhá každý pracovní den podle předem stanoveného časového rozpisu v početně omezené skupině dle pokynů MŠMT. Předmětem výuky je obsah předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Veškerá hygienická a další opatření jsou zajištěna v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20“.

Mgr.Renata Telingerová, Mgr. Mario Zemánek

Jak se učíme doma?

Ukázka toho, jak některé děti z 1. C pracují doma na pracovních listech a dobrovolných úkolech včetně pokusů, jak jim je zadávám prostřednictvím týdenních plánů.

Například před Velikonocemi dostaly děti námět na různá zasetá semínka ve skořápce od vajíčka nebo kouzlo s vajíčky apod.

Většina dětí tyto úkoly hodnotí kladně a jejich rodiče také. Někteří žáci se snaží sami vymyslet třeba rozdíly na nakresleném obrázku apod.

Rovněž písemné práce do matematiky, kde každý žák má vypracováno jiné zadání tak, aby každé dítě zažilo úspěch. Ti, kterým to jde snadněji, mají těžší zadání a ti, co musí více přemýšlet a nejde jim to tak hned, mají zadání jednodušší. Ale všichni to nakonec zvládnou.

Mgr. Libuše Smreková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk