Historické osobnosti mezi námi

Ve středu 21. února 2018 jsme se v tělocvičně školy mohli setkat s 11 významnými postavami naší historie. Na výstavě s názvem Historické osobnosti jsme si prohlédli figuríny několika významných osobností, které ovlivnily české dějiny – Sáma, věrozvěstů Konstantina a Metoděje, králů Přemysla Otakara I. a Karla IV., Mistra Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, Rudolfa II., Jana Amose Komenského, Marie Terezie a Tomáše Garrigua Masaryka. O každém z nich jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, zájemci si mohli vyzkoušet psaní hlaholicí, vidět zblízka Komenského učebnici Orbis Pictus nebo si osahat husitské zbraně.

Mgr. Radmila Vodičková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk