Škola v přírodě - Chata Čarták

Protože se stále všichni ptáte, jak se máme ve škole v přírodě, posíláme Vám ukázku toho, co vše tady vyvádíme 01 Ráno po vyučování jsme například vyrazili hrát hry, abychom rozhýbali naše prokřehlá těla, potom jsme se pokusili najít poklad, který byl letos ukrytý opravdu na zajímavém místě...Kdo by to byl řekl, že bude v tomto čase ukryt pod sněžnou rolbou, že? 06 Poté, co nám řádně vyhládlo, jsme zahájili trénink na odpolední olympiádu formou - kdo bude mít lesklý talíř jako první?! 11 Řádně posilněni a odpočatí po odpoledním klidu jsme poté soutěžili v rúzných sportovních disciplínách, parkouru a jiných moderních sportů nevyjímaje 08 Ale i na kulturu nezapomínáme. Navštívili jsme místní galerii keramiky, kde jsme načerpali inspiraci pro naše architektonické výtvory, rozuměj ztvárnění příbytků pro lesní skřítky. 05 A abychom se řádně unavili, když ani válení sudů nás neutahalo, tančíme každý večer v jídelně tak dlouho, dokud poslední z nás nepadne únavou do postele a probudí se do dalšího prosluněného dne na Čartáku v Beskydech!! 12

Mgr. SVOBODOVÁ Drahomíra

Hrajeme hry:

Hledáme poklad:

Vaří tu skvěle:

Soutěžíme na olympiádě:

Stavíme domečky:

Tančíme až do úmoru:

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk