Den zdraví - IV.A

V rámci projektu Myslím na své zdraví připravili vyučující a studenti Vyšší odborné školy zdravotnické na pátek 4. května 2018 Den zdraví. Žáci 4. A tak mohli zažít netradiční dopoledne v improvizované nemocnici. Každý účastník si přinesl svého pacienta – plyšáka, na kterém si v traumatologickém centru vyzkoušel základy první pomoci, v improvizované lékárně si na recept vyzvedl dávku vitamínů, ochutnal zdravou svačinku, navštívil ORL ambulanci nebo se dozvěděl o vývoji zoubku. Atraktivní program byl připraven také na školním dvoře, kde bylo možné prohlédnout si vozidlo záchranné služby, vyzkoušet si masáž srdce nebo se projet na invalidním vozíku. Po splnění všech úkolů čekala na každého milá odměna.😃

Mgr. Radmila Vodičková

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk