Lesní škola - V.C

Dne 6.11.2018 jsme společně s mou třídou navštívili lesní školu. Téma v lesní škole byl podzim v lese. Na začátku jsme se seznámili s naším průvodcem panem Kotalou. Pan Kotala nás seznámil s programem a dříve než jsme mohli zkoumat les naživo, nám pan průvodce pustil výpravný film o podzimu. Ve filmu jsme se například dozvěděli jak je kůrovec pro stromy škodlivý. Po skončení filmu jsme se oblékli a šli se projít do Bělského lesa. Za úkol jsme dostali fotit různé zajímavé detaily, které v lese objevíme (například různé malé živočichy, listy, potoky, stromy…). U jednoho rozrostlého buku jsme se s panem Kotalou zastavili a postavili do kruhu. Dozvěděli jsme se, že i stromy si dávají signály a pomocí zavřených očí poslouchali šumění listů.

Poté jsme dále putovali lesem, až jsme se dostali k jednomu lesnímu hájku. Zde jsme posvačili, po svačině nám pan průvodce rozdal do dvojice skleněnou nádobku s lupou. Dal nám za úkol chytit živočicha, který nás zaujal a prozkoumat ho pomocí lupy. Já s mojí kamarádkou Kajkou jsme chytily tři pavouky a dva brouky, které jsme neznaly jménem. Ostatní spolužáci chytali různé můry, žáby, červy apod. Až jsme se dostatečně vynadívali, pustili jsme je zpátky do volné přírody. Tímto náš pobyt v lesní škole skončil, pan Kotala se s námi rozloučil, my jsme mu hezky poděkovali a pelášili zpátky do školy.

Lucigová Šarlota a Bc. Bradová Monika

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk