Škola 4.0 - Programujeme roboty

Všude slýcháme, že škola by měla být hrou, a nejen to, ale měla by také držet krok s vývojovými trendy a potřebami blízké budoucnosti. Proto jsme se tentokrát rozhodli v pracovních činnostech zaměřit na potřeby tzv. věku 4.0 - věku robotizace a informatiky. Zakoupili jsme tedy pro naše žáky v rámci projektu TALENTMANAGEMENT robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 a rozhodli se jejich prostřednictvím začít pravidelně rozvíjet u dětí kooperační a komunikační kompetence spolu s rozvojem logického, prostorového, matematického i technického myšlení. 😉

Zprvu po rozbalení poměrně objemných krabic se mnozí žáci tvářili udiveně 😋, protože je překvapila ta spousta koleček, spojek, šroubků a dalších součástek čítajících něco málo kolem 200 kusů, ale po přečtení návodu s komentáři typu - A to je co? A to patří kam? Ale to se mi tu nevleze! apod. se ihned pustili do sestavování. Jaké však bylo u některých z nich překvapení, když po cca 20 minutách pracného spojování a šroubování zjistili, že si špatně přečetli návod  nebo prohlédli obrázek 😠 a zjtistili tak, že místo 12 otvorů potřebují jen 8 a že baterie je třeba vložit do řídící jednotky ještě dříve, než tuto zabudují do robota! 😃😃

Nic naplat, chybami se člověk učí, takže metodou "reverzního inženýrství" se bylo třeba vrátit na počátek a začít stavět znovu, tentokrát pozorněji, ale o to více rychleji, protože některé "fígle", jak zastrčit tu či onu součástku do správného protikusu již byly předtím pracně objeveny 😃 O to větší byla radost, když po zapnutí robota a jeho "oživení"- naprogramování se robot opravdu rozjel 😊 a začal plnit příkazy. Nutno dodat, že děvčata se vůbec nenechala zahanbit 😋 Ti šikovnější z nás se rozhodli k robotovi připojit i PC a naprogramovat mu složitější příkazy, třeba takové, aby reagoval na dálkové ovládání prostřednictvím IR ovladače. 😇

A že tato hodina s roboty nebyla rozhodně poslední, na to vemte jed, protože všechny z nás to moc bavilo a některé další robotí modifikace spolu se složitějšími čidly již máme rozpracovány a těšíme se proto na další hodinu! 😂

Mgr. Mario ZEMÁNEK

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk