Prezentace naší školy na Dni Země 2015

Ve středu 22/4/2015 jsme prezentovali naši školu na akci Den Země na náměstí SNP v Ostravě Zábřehu. Pro děti jsme měli připravené skládání dřevěných puzzle brouci - moc se to líbilo, poskládání obrázků z vršků od PET lahví, třídění odpadů a papírové origami "žába". Po splnění všech úkolů si mohli nechat pokreslit obličej.

7.ročník konference EVVO

„Prezentace žákovských projektů EVVO“, konalo se to na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě Zábřehu. Naši školu reprezentovali se svými prezentacemi " Životní prostředí našeho obvodu Ostrava Jih" tito žáci: Köverová Melanie, Nikola Papcúnová z 8.A a "Pít či nepít?" v podání Davida Vlčka a Elišky Pszczolkové z 5.B. 

Celé dopoledne patřilo žákovským prezentacím, některé byly velmi zajímavé, např. založení žižália v rámci pracovních činností nebo chov sovy pálené jako domácího mazlíčka. 

Po zhlédnutí všech prezentací potřebovala odborná komise čas k vyhodnocení, který jsme využili na oběd a prohlídku školy - měli jsme možnost navštívit terarijní kroužek a zjistit, že had opravdu není studený a slizský, jak se traduje, ale je hladký a teplý. Pohladili jsme si morče, potkana nebo králíka. V chemické laboratoři si pro nás připravili pár krásných pokusů, při kterých se dýmilo a bouchalo :-) 

Po prohlídce následovalo vyhodnocení našich prezentací a jedna z nich - "Pít či nepít" získala krásné 3.místo - blahopřejeme, protože David a Eliška byli nejmladší prezentující vůbec.

VideoukázkaPrezentace Davida VLČKA:

Ekofestival - Dům kultury Akord 3.10.2014

V pátek 3. Října jsme byli se třídou 6. A a 8.A na Ekologickém festivalu v kulturním domě Akord v Ostravě- Zábřehu. Nejen, že jsme shlédli zajímavé dokumenty týkající se životního prostředí, ale také jsme se zapojili do zábavných her. Dokonce jsme se v jedné soutěži umístili na prvním a druhém místě a to díky žákyním Veronice Kůstkové, Tereze Kůstkové, Lence Mačkové, Lence Kolárikové, Natálii Novákové a Sandře Polzerové. Festival jsme zakončili procházkou zpět ke škole přes Bělský les.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk