Vyhodnocení celoročního plánu EVVO za školní rok 2012/2013

Naše škola splnila akční plán projektu mezinárodní Ekoškola i celoroční plán EVVO . Celoroční projekt byl ukončen k červnu 2013.

Mezi celoroční ekologické projekty, kterých se účastnili všichni žáci i učitelé školy patřily projekty :
„Pomozme přírodě-sbírejme elektroodpad": naše škola prezentovala své znalosti, poznatky a pozorování na školách Moravskoslezského kraje, na výstavě v budově školy a na ekologických seminářích. V soutěži o celoroční projekt mezi MS školami, získala naše škola 3. místo. Prezentující vyhráli exkurzi na přehradu Morávka v květnu 2013.

„Ptáci kolem nás " – v tomto školním roce škola projekt dokončila instalací budek, krmítek a naučných tabulí kolem školy a na naučnou stezku

  • „Ekologie v praxi"
  • „Zelená škola"
  • „Den Země"
  • „Ekopolis"
  • „Evropa kolem nás"
  • „Evropské srdce „

V letošním školním roce jsme se zabývali tématy: voda, energie, doprava, životní prostředí, zelená škola, školák v péči o své životní prostředí, krajina, zdravý životní styl, odpady, zdravověda. Vyhodnocení jednotlivých témat bylo průběžně umístěno na nástěnkách ekomozku. Žáci se pravidelně zúčastňovali výchovných ekologických programů, aktivit a soutěží.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk