Stravné - konec školního roku

Ukončení školní roku 2020/2021

Stravné je možno si odhlásit telefonicky nebo na stránkách www.strava.cz do 26.6.2021 /12hod./,

po tomto termínu již nebude možné oběd odhlásit.

V případě nemoci je možné si jídlo vyzvednout do jídlonosiče.

Děkujeme za pochopení

Školní jídelna

Upozornění na stavební práce v okolí budovy ŠD a školy

Upozorňujeme rodiče a žáky, že po mnohaletých urgencích budou od 17.6.2021 zahájeny stavební práce v okolí budovy školní družiny a před školou, kdy bude řešen bezpečný přístupový chodník pro žáky, zrušené parkování před ŠD, rekonstruována zeleň v celém okolí a vybudována nová přístupová cesta ke škole. Práce budou probíhat tak, aby do konce školního roku nenarušily běžný chod školy a dalších školních služeb (ŠD, ŠJ). Pravděpodobně bude upraven i přístup na otevřené hřiště během prázdnin, proto sledujte naše www stránky, kde vás budeme v případě nutnosti informovat. Práce potrvají cca do konce srpna.

Prosíme proto všechny, kteří budou přicházet ke škole a do ŠD, o zvýšenou pozornost při dodržování bezpečného pohybu v okolí školy.

Děkujeme za pochopení.                                                         

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA

                                                                                                                ředitelka školy

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk