Mimořádná organizace přístupu k ZŠ Provaznická, ŠD a ŠJ od 1. září 2021

30.08.2021:

Vzhledem k rekonstrukci okolí školy, které není v současné době dokončeno, bude příchod ke škole z bezpečnostních důvodů organizován takto:

 1. Žáci budou přicházet přístupovým chodníkem od přechodu pro chodce z ulice Dvouletky na betonovou plochu (směr školní hřiště) vedle skleníku školy, kde se budou shromažďovat nejdříve v 7:30 hod., kdy se bude otevírat brána hřiště.
 2. V 7:40 budou žáci vstupovat do budovy školy zadním vchodem.
 3. Opouštět školu budou rovněž zadním vchodem.
 4. 1. září budou žáci vstupovat do budovy školy v 7:45 hod.
 5. Žáci 1. ročníků vyčkají před budovou na svoje třídní učitelky, které je pak odvedou do třídy.
 6. Doprovod dospělých osob u žáků 1. ročníku 1 den školy, je omezen na 2 osoby za žáka.
 7. Následující dny nebudou rodiče žáků 1. ročníku již vpouštěni do školy.
 8. 1. září bude pobyt ve škole 1. vyučovací hodinu, tj. do 8:45 hod.
 9. Od dalšího dne budou žáci pobývat ve škole dle rozvrhu, který jim sdělí třídní učitel/ka.

Příchod ke školní družině, do školní jídelny:

 1. Odchod ze školy bude zajištěn zadním vchodem po přístupovém chodníku směr ulice Provaznická.
 2. Vstup do areálu ke školní družině a školní jídelně je z ulice Provaznická.

Při vstupu k zadnímu vchodu školy je žákům zakázáno se pohybovat po tartanové a travnaté ploše hřiště.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
                                                                                                                ředitelka školy

 

15.06.2021:

Upozorňujeme rodiče a žáky, že po mnohaletých urgencích budou od 17.6.2021 zahájeny stavební práce v okolí budovy školní družiny a před školou, kdy bude řešen bezpečný přístupový chodník pro žáky, zrušené parkování před ŠD, rekonstruována zeleň v celém okolí a vybudována nová přístupová cesta ke škole. Práce budou probíhat tak, aby do konce školního roku nenarušily běžný chod školy a dalších školních služeb (ŠD, ŠJ). Pravděpodobně bude upraven i přístup na otevřené hřiště během prázdnin, proto sledujte naše www stránky, kde vás budeme v případě nutnosti informovat. Práce potrvají cca do konce srpna.

Prosíme proto všechny, kteří budou přicházet ke škole a do ŠD, o zvýšenou pozornost při dodržování bezpečného pohybu v okolí školy.

Děkujeme za pochopení.                                                         

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
                                                                                                                ředitelka školy

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk