Poděkování ŠD - Ježíškova vnoučata - 01/2019

Vážená paní ředitelko,
touto cestou chci oficiálně moc poděkovat a ocenit práci vychovatelek Vaší školní družiny, darovali našim klientům úžasnou vánoční atmosféru prostřednictvím ozdob a obrázků vyráběných s dětmi v rámci družiny. Ozdoby i obrázky jsme rozvěsili po domově i na pokoje klientů, za kterými již nikdo nechodí na návštěvu. Výzdobu oceňují nejen klienti, ale i zaměstnanci domova a návštěvy. Kapříci od dětí vykouzlili mnoho úsměvů.

Je moc fajn vědět, že jsou děti i v dnešní době vedeny k tomu, aby mysleli na druhé a vložili své úsilí do práce pro radost jiných, pro ně neznámých lidí. Také moc děkujeme mamince Lence a její dceři Barče ze
3.D, že si vybrali náš domov v rámci projektu Ježíškova vnoučata a zapojili do splnění tohoto přání celou Školní družinu. V našem domově pečujeme o lidi trpící demencí nebo schizofrenií, povětšinou v pokročilém seniorském věku, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Někteří z nich již nikoho nemají nebo za nimi rodina vůbec nechodí, proto je tento dárek opravdu moc potěšil.

Ještě jednou moc děkuji jménem našich obyvatel domova i všech zaměstnanců a přeji Vám mnoho úspěchů ve vaší záslužné práci a vše dobré do dalšího roku.

S pozdravem

Mgr. Radomíra Havelková
vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitele
BESKYD DZR, o.p.s.
Hlavní třída 2326
738 01 Frýdek - Místek
IČ: 28618530

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk