Prohlídka školy

Vstup do budovy - Recepce - Klidové a relaxační zóny - Šatny

Vybavení ve třídách

Vybavení ve školní družině

ŠIC - Školní informační centrum

Vybavení specializovaných učeben

Učebna EVVO a skleník

Školní jídelna a žákovská kuchyňka

Sportovní zázemí školy

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk