Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická

Název projektu: Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010858

Realizace: rok 2020

Rozpočet projektu: 5 446 340,13 Kč

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků – konkrétně cizích jazyků, přírodních věd, práci s digitálními technologiemi, technických a řemeslných oborů, které jsou výzvou podporovány, a to prostřednictvím zmodernizování stávajících odborných učeben ICT a jazyků.

Dalším cílem je zpřístupnění školních prostor také pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace, prostřednictvím zřízení bezbariérového přístupu od hlavního vchodu školy až po druhé patro prostřednictvím schodolezu, vč. toalet v přízemí školy.

Vedlejším cílem je zatraktivnění vnějšího prostředí školy, ve kterém žáci tráví volný čas pomocí úpravy zeleně a venkovního prostranství na školní zahradě.

Výsledky projektu:

  • modernizované stávající učebny zaměřené na rozšiřování klíčových kompetencí, a to JAZYKOVÁ LABORATOŘ a ICT UČEBNA,
  • vybudovaná BEZBARIÉROVOST školy,
  • upravené VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ – parková úprava školní zahrady.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk