Život z druhé strany aneb Praváci versus leváci

Vyzkoušeli jste si někdy, jaké to je, když musíte dělat celou řadu činností druhou rukou, než tou, na kterou jste zvyklí? Jaké to je napsat své jméno, nakreslit jednoduchý obrázek autíčka, vystřihnout obyčejné kolečko a nakreslit do něj smajlíka, přeskládat na čas drobné předměty z jedné krabičky do druhé, kliknout na ikonku nebo obrázek myší, vhodit na cíl míček z určité vzdálenosti? Toto je jen stručný výčet z celé řady zajímavých úkolů, které si pro své mladší spolužáky ze 3.-5. ročníků připravili žáci 8. a 9.ročníků v rámci projektu Život z druhé strany v předmětu Přírodovědný seminář.

Nejprve se žáci připravili teoreticky - seznámili se s problematikou laterality v běžném životě, jak se zjišťuje, které metody pomáhají lékařům a dětským psychologům zjistit, kterou polovinu těla daný člověk preferuje a jaké je statistické rozdělení populace na praváky, leváky a nevyhraněné jedince. Potom vymysleli zajímavé aktivity, na kterých dětem chtěli dokázat, jaké by to bylo, kdyby nečekaně přišli o svou "důležitou" končetinu a museli se začít spoléhat na tu "méně vyvinutou".

Foto 001

Poté přišla na řadu tvorba hodiny - žáci se museli s třídou seznámit, dohodnout se s třídními učiteli, co ve které třídě a ročníku mohou provádět za aktivity, jak hodnotit výkony spolužáků a jak postupovat při vysvětlování úkolů. Na fotografiích vidíte, jak se jim dařilo v rolích "mladých učitelů nebo učitelek" a jak sami po skončení hodiny říkali. Byl to jedinečný zážitek, jak pro děti, tak pro ně samotné.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk