Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

krouzky

Název Typ Roč. Vyučující Den Čas
Výtvarný kroužek 1-3 Teprová úterý 14:00-15:00
Informatika 4-5 Svobodová D. úterý 14:00-15:00
Lego AG 1-4 bricks4kidz.cz pátek 14:00-16:00
Šachový kroužek 1-3 Horáčková úterý 14:00-15:00
Šachový kroužek 4-9 Horáčková čtvrtek 14:00-15:00
Keramika I. ŠD 1-4 Staňková I. pondělí 16:00-17:00
Keramika II. ŠD 1-4 Staňková I. čtvrtek 16:00-17:00
Keramika III. 2-4 Uhlářová úterý 15:30-16:30
Keramika III. 1-4 Lokajová středa 15:30-16:30
Gymnastika 5-8 Motlochová úterý 14:00-15:00
Sportovní hry ŠD 1-4 Svobodová B. středa 16:00-17:00
Léčivá píšťalka ŠD 2-4 Drahošová úterý 15:30-16:30
Florbal AG 1-5 Rytmik čtvrtek 14:00-15:00
Věda nás baví AG 2-9 vedanasbavi.cz čtvrtek 14:00-15:00
Vědecké pokusy AG 1-9 veselaveda.cz pondělí 14:00-15:00
Čtenářský klub EU 2-3 Ráblová pondělí 14:00-15:30
Klub logiky EU 3-4 Šabršulová úterý 14:00-15:30
Způsob platby kroužků

Kroužky jsou rozděleny podle způsobu úhrady do těchto kategorií:

  1. ŠD - jsou placeny v rámci školní družiny, poplatek hradí pouze žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, ve výši školného za školní družinu.
    Činnost kroužků bývá zpravidla zahájena od 1.října daného školního roku.
  2. ZŠ - jsou placeny rodiči žáků. Měsíční činí poplatek 150,- Kč. Platba je prováděna hotovostně ve dvou splátkách na celý školní rok a to 600 Kč (říjen-leden) a 750 Kč (únor-červen).
    Činnost kroužků bývá zpravidla zahájena od 1.října 2017.
  3. AG - jsou placeny přímo agentuře a té se i odevzdávají přihlášky. Ceny a datum zahájení kroužků – viz nabídky jednotlivých agentur.
    Přihlášky na tyto kroužky jsou k dispozici u třídních učitelů.
  4. EU - jsou ZDARMA.

Termíny odevzdávání přihlášky:

Přihlášky si mohou žáci vyzvednout u vedoucích kroužků. Platba bude prováděna hotovostně rovněž u vedoucích jednotlivých kroužků vždy předem. Poslední termín odevzdání přihlášky a platby za první období je 29.9.2017. Přihlášení i odhlášení kroužku je možné vždy po nebo před  ukončením  platebního období za kroužek. Úhrada za zaplacené období se nevrací (nemoc dítěte aj.) Odhlášení z kroužku je možné pouze na další platební období. Přihlášku je nutné odevzdat i do kroužku, který je zdarma.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk