Školní rok 2018/2019

Přijímací řízení 2018/2019

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek    12. dubna 2019
  2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín:

úterý 16. dubna 2019

2. termín:

středa 17.ubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1.

termín:

pondělí 13. května 2019

2.

termín:

úterý 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019.                                                                       

                                                                                                                          Mgr. M. Stryková

prijimacky

Výchovný poradce

-          poskytuje rady a informace v oblasti kariérního poradenství:

-          kvalifikovaně identifikuje zájmy a předpoklady ve vztahu k volbě povolání

-          vede žáky k osvojování kompetencí nezbytných pro samostatné rozhodování

-          motivuje žáky k úspěšnému ukončení započatého studia

-          aktivně podporuje proces profesní orientace

-          řeší výchovné problémy žáků

-          poskytuje informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu,

     o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb

-          poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití

      informačních poradenských středisek úřadu práce

 Kontakt na VP Mgr. Kateřina KUČOVÁ - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk