To je nadělení

Poslední schůzku Čtenářského klubu v letošním roce jsme zakončili slavnostně. Vyhlásili jsme jako každý měsíc nejpilnější čtenáře. Tentokrát to byla samá děvčata: Lucie Orlitová 2.B, Amélie Dluhošová 2.B, Julie Štanclová 2.B a Stella Výrková 2.C. Poté následovala vánoční nadílka, čekající pod stromečkem, jako odměna za píli, se kterou děti kroužek navštěvují. To vše jsme si zpříjemnili cukrovím a hraním slovních her.

logoESF MSMT

PF 2018

Školní informační centrum přeje všem příznivcům a návštěvníkům příjemné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku 2018. Těšíme se na Vás v příštím roce!

Advent ve Školním informačním centru

Během adventu se v dopoledních hodinách konala řada vánočních besed. Nejmenší žáci se zúčastnili besedy s názvem „Vánoce pro prťata“. Na úvod zhlédli pohádku z televizního cyklu - Chaloupka na vršku, která jim napověděla, o čem si budeme tentokrát povídat. Ve druhé části hodiny, měli žáčci za úkol dokreslit nedokončený obrázek betlému podle instrukcí, přičemž si procvičili pozornost, prostorovou a pravolevou orientaci. Starší žáci se v rámci besedy „Vánoční svátky o století zpátky“ dozvěděli, jak slavili Vánoce naši předci před sto lety a formou domalovánky si procvičili počty. S těmi nejstaršími jsme si udělali prostřednictvím besedy nazvané „Vánoce ve světě“ výlet do vánočního světa. Zjistili jsme, jaké se v různých zemích připravují na Štědrý večer pokrmy, jaké zvyky tam praktikují, kdo a jaké dárky jim naděluje.

V odpoledních hodinách se konaly tři výtvarné dílny, na kterých si mohli zájemci vyrobit adventní kalendáře, přáníčka a vybarvit andělskou omalovánku.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk