Pozor, vši!!!

Nebojte se, není to varování, že na naší škole řádí vši :). To jsme jen četli kapitolu Všivák Venca z knihy Nejhorší děti na světě, oblíbeného britského autora Davida Williamse. Nejdříve měli žáci za úkol zjistit téma čtenářské dílny, a to tak, že museli správně poskládat písmenka. Tématem bylo slovo "všívák", a tak jsme si povídali, co všdchno tohle slovo znamená, pak jsme se začetli do příběhu, odpovídali na otázky a předvídali, co se bude dít dál. V encyklopediích žáci zjišťovali informace o vši dětské a nakonec nakreslili, jak si představují Superpadoucha Vencu Všiváka. O tom, že jsou knihy výše zmiňovanéného autora mezi dětmi populární, svědčí to, že jsou v naší školní knihovně stále vypůjčené a na polici se moc dlouho neohřejí.

ostrava

Pátek s pejskem a kočičkou

Jeden listopadový pátek nás navštívili pejsek s kočičkou. Zahráli jsme si pohádku o tom, jak si pekli k svátku a k narozeninám dort, pomohli jim s pečením dortu, a poté plnili sedm úkolů. Za každý splněný úkol byla odměnou rozsvícená svíčka. Protože byli žáci šikovní, podařilo se jim rozzářit všech sedm svíček na svátečním dortu.

Číst se dá i z obalu

Jednu podzimní čtenářskou dílnu jsme věnovali čtení z obalů nejrůznějších výrobků. Každý dostal nějaký obal a formulář, do kterého měl zapisovat zjištěné údaje. Dalším úkolem bylo nakreslit popisovanému výrobku originální obal, vymyslet a napsat o něm krátký příběh.  

ostrava

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk