Udělej referát o...

Referát je dobrý způsob, jak se něco nového dozvědět, anebo jak si vylepšit špatnou známku z nějakého předmětu. Žáci třetích a čtvrtých tříd se učili psát referáty na dané téma a o přečtené knize. Důležitá je také samotná prezentace referátu, což si vyzkoušeli.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk