Čtenářský klub se představuje

I v letošním školním roce pokračuje ve své činnosti oblíbený Čtenářský klub (projekt Učíme se společně), který se schází pravidelně každý čtvrtek ve Školním informačním centru. Žáci si navzájem prezentují a doporučují volnočasovou četbu, trénují zde hlasité a tiché čtení, a pomocí rozmanitých čtenářských pomůcek a her jej rozvíjejí. První společně čtenou knihou je kniha O Kuliferdovi. Kuliferda je malý hrášek, který se nechtěl uvařit v hrachové polévce, a tak utekl z hrnce. Poté mu vyklíčily ruce i nohy a začal prozkoumávat domácnost, ve které se objevil. Po přečtení kapitoly jsme si formou vylosovaných otázek ověřili, že jsme čtenému porozuměli a vyrobili si hlavního hrdinu - Kuliferdu.

logoESF MSMT

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk