Číst se dá i z obalu

Jednu podzimní čtenářskou dílnu jsme věnovali čtení z obalů nejrůznějších výrobků. Každý dostal nějaký obal a formulář, do kterého měl zapisovat zjištěné údaje. Dalším úkolem bylo nakreslit popisovanému výrobku originální obal, vymyslet a napsat o něm krátký příběh.  

ostrava

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk