Dokumenty a formuláře

 

pdf

GDPR

GDPR
Počet zobrazení : 12
pdf

ICT plán školy pro období 2016-2018

ICT plán školy pro období 2016-2018
Počet zobrazení : 14
pdf

Inspekční zpráva ČŠI

Inspekční zpráva ČŠI
Počet zobrazení : 13
pdf

Vyřizování stížností a oznámení

Vyřizování stížností a oznámení
Počet zobrazení : 11
pdf

Směrnice č. 28 o poskytování informací

Směrnice č. 28 o poskytování informací
Počet zobrazení : 5
pdf

Pravidla pro hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků
Počet zobrazení : 8
pdf

Schválený rozpočet 2020

Schválený rozpočet 2020
Počet zobrazení : 8
pdf

Školní řád

Školní řád
Počet zobrazení : 13
pdf

Vyřizování stížností a oznámení

Vyřizování stížností a oznámení
Počet zobrazení : 11
pdf

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Počet zobrazení : 12

pdf

Generální souhlas

Generální souhlas rodičů (zákonných zástupců) žáka s činností školního poradenského pracoviště (ŠPP)
Počet zobrazení : 8
pdf

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (vícedenní)

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (vícedenní)
Počet zobrazení : 14
pdf

Žádost o pravidelné dlouhodobé uvolnění žáka

Žádost o pravidelné dlouhodobé uvolnění žáka
Počet zobrazení : 8
pdf

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
Počet zobrazení : 5
pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky
Počet zobrazení : 12
pdf

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
Počet zobrazení : 20
pdf

Žádost o prominutí (snížení) úplaty

Žádost o prominutí (snížení) úplaty
Počet zobrazení : 7
pdf

Žádost organizace o pronájem hřiště

Žádost organizace o pronájem hřiště
Počet zobrazení : 5
pdf

Žádost organizace o pronájem tělocvičny

Žádost organizace o pronájem tělocvičny
Počet zobrazení : 8
pdf

Žádost soukromé osoby o pronájem tělocvičny

Žádost soukromé osoby o pronájem tělocvičny
Počet zobrazení : 7
pdf

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy
Počet zobrazení : 10
pdf

Žádost o přijetí žáka ke školnímu stravování

Žádost o přijetí žáka ke školnímu stravování
Počet zobrazení : 10

pdf

Plná moc při vyzvedávání žáků (jednorázová)

Plná moc při vyzvedávání žáků (jednorázová)
Počet zobrazení : 12
pdf

Plná moc při vyzvedávání žáků

Plná moc při vyzvedávání žáků
Počet zobrazení : 6
pdf

Pověření nezletilých k vyzvedávání žáků

Pověření nezletilých k vyzvedávání žáků
Počet zobrazení : 6
pdf

Přihláška do zájmového kroužku ve školní družině

Přihláška do zájmového kroužku ve školní družině
Počet zobrazení : 8
pdf

Uvolnění ze školní družiny

Uvolnění ze školní družiny
Počet zobrazení : 34
pdf

Zápisní lístek do školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny
Počet zobrazení : 7

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk