Školní jídelna

Informace pro strávníky

Systém plateb pro školní rok 2023/2024

Variabilní symbol, přihlašovací údaje do aplikace Strava.cz ↗️ dostanete v kanceláři školní jídelny ve dnech 28. 8., 29. 8., 30. 8.2023 poté až od 4.9.2023.
Během této doby jsou možné zakoupit čipy: červený čip – družinový 115Kč, modrý čip – jídelní 121Kč. Oba tyto čipy jsou nevratné.

Cena za oběd:

1. kategorie 28Kč.
2. kategorie 31Kč.
3. kategorie 35Kč.

Jídelní čipy musí děti nosit u sebe, na základě čipu je vydán oběd.
Upozorňujeme zákonné zástupce na povinnost nahlašovat změny (číslo účtu, telefonní číslo).
První den nepřítomnosti vyzvednout oběd, následující den odhlásit, jinak je oběd za plnou cenu 72Kč. (28+42=70)
Pokud dítě onemocní během víkendu, lze oběd na pondělí odhlásit do 7:30h, později už ne.
V aplikaci Strava.cz ↗️ lze oběd odhlásit na následující den do 14:00hod.
Pokud bude probíhat platba v hotovosti, dítě nemá automaticky přihlášené obědy. Pokud dítě nemá zaplaceno, nemá nárok na oběd.

1. platba stravného proběhne 15. srpna, k inkasu není třeba variabilní symbol (pouze svolení k inkasu a limit viz. Přihláška ke stravování ↗️ ).

Upřednostňujeme platbu inkasem, děkujeme za pochopení.

Jídelna - Kontakt

Telefon: +420 596 789 730
Mobil: +420 733 701 621
Email: jidelnazsprovaznicka@seznam.cz

© Copyright ZŠ Provaznická

Offline Website Maker