Nejnovější události

ŠIC knihovna OTEVŘENA!

Všem laskavým čtenářům se dává na vědomost, že Školní informační centrum, základní knihovna jsou opět v provozu. Tímto prosím všechny ty, kdo ještě nevrátili knihy z...

Učitelé převzali ocenění za svou kvalitní práci

Práce našich učitelů si velmi vážíme. Obzvlášť v této těžké době, kdy se všichni učíme, jak žáci, rodiče, tak i pedagogové, úzce spolupracovat a vzdělávat žáky úplně...

Pohádky ve 3. A

Už několik měsíců děti nechodí do školy, nemůžeme se učit a nemůžeme si číst knížky. A protože všechny děti mají rady pohádky, napsaly si děti pohádky své. Na závěr i...

Velikonoce – svátky jara ve 3. A

I když to venku na jaro nevypadá, přesto jsme věnovali svátkům jara několik hodin. Povídali jsme si o tradicích Velikonoc, co děti čeká o jarních svátcích, co znamení...

Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém

I v tomto náročném období distanční výuky se naši žáci zapojují do jazykových soutěží. V pondělí 29. března se konalo okresní kolo olympiády v jazyce anglickém. Naši...

Virtuální prohlídka naší školy

...

Rozšířená výuka JA, MA a LOGIKY

Škola

Školní družina

ŠIC a knihovna

Spolupracujeme s OU

Fakultní škola OU

Spolupracujeme s Mensou ČR

Rozvíjíme nadání

Bavíme mládež

Klub FreeCoolin

Rodiče jsou našimi partnery

Rodiče vítáni

Specializované vzdělávání

Svět vzdělání

Ceníme si zdraví našich dětí

Ovoce do škol

Modernizace odborných učeben

Moderní škola

Projekt Šablony II

Šablony II

Vzdělávací projekt EU

Projekt COMENIUS

Realizované evropské projekty

Projekty ESF

Projekt Přírodovědná učebna

Podpora vědy

Projekty obvodu Ostrava-Jih

Projekty ÚMOb

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk