Školní parlament

Cíle (přínos) žákovského parlamentu:

 • Žáci zlepší své komunikační dovednosti (prezentace nápadů i názorů třídy a zároveň i činnosti parlamentu, diskuze……).
 • Žáci se naučí naslouchat.
 • Žáci si osvojí práci v různorodých skupinkách.
 • Žáci budou realizovat vlastní projekty a podílet se i na projektech školy.
 • Žáci se naučí rozdělit funkce při realizování projektu a nést odpovědnost za přidělenou práci.
 • Žáci se budou snažit zlepšit prostředí školy.
 • Díky parlamentu může dojít ke zlepšení komunikace mezi třídami.
 • Žáci budou komunikovat s vedením.
 • Žáci se naučí demokracii – budou vědět, že na jejich názorech záleží učitelům i vedení školy.
 • Žáci se naučí dospět ke kompromisům a podpoří tak základní principy kooperativního myšlení.
 • Parlament povede jednotlivce i skupinu k etické výchově, díky funkci organizace se zlepší vztahy mezi žáky samými i vztahy žák – učitel.
 • Žáci si osvojí morální pravidla, přispějí svou pomocí k fungování školy či si osvojí normy pravidel slušného chování, čehož využijí při pomáhání si jeden druhému.

Činnost členů parlamentu

 •  Reprezentují svou třídu, kterou v žákovském parlamentu zastupují.
 • Přenášejí informace ze své třídy do žákovského parlamentu a naopak.
 • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání žákovského parlamentu.
 • Aktivně se podílejí na projektech žákovského parlamentu.
 • Přinášejí vlastní náměty pro činnost parlamentu.
 • Plní své povinnosti vyplývající z jejich role se školou.
 • Vybízejí ostatní žáky školy ke spolupráci na aktivitách parlamentu.
 • Prezentují výsledky své činnosti ve škole a na mimoškolních akcích.

Pravomoci ŽP

 • Vnitřní záležitosti školy, které žáci potřebují ovlivnit.
 • Vnější záležitosti školy (spolupráce s partnerskými školami, s žákovskými parlamenty, komunikace s městem a městským parlamentem...)
 • Mediální záležitosti (vydávání školního časopisu, vysílání školního rádia, propagace v médiích...)
 • Řešení ekologické problematiky školy a okolí.
 • Možnost oficiálně jednat s vedením školy.


Rada ŠP: 

Předseda:                                        Marie Reháková
Místopředseda:                              Dominik Mahr

Třídní zástupci ŠP:

3.A                              Lucie Staňková
3.B                              Sofie Ručková
3.C                              Oliver Šimčík
4.A                              Ondřej Sosna
4.B                              Jiří Ptašnik
5.A                              Josef Procházka
5.B                              Adéla Šeděnková
5.C                              Kristýna Nitková
6.A                              Natálie Dunková
6.B                              Petr Lukas
7.A                              Simona Novotná
7.B                              Klára Havlíková
8.A                              Chrudoš Dvořák
8.B                              Alan Kosniovský
8.C                              Hanka Králiková
9.A                              Dominik Mahr
9.B                              Marie Reháková

Garanti tříd:

1.A - Alan Kosniovský           1.B - Simona Novotná           1.C - Chrudoš Dvořák

2.A - Dominik Mahr               2.B - Hana Králíková             2.C - Klára Havlíková            

Koordinátor: 

Mgr. Markéta Beková

Stanovy školního parlamentu.pdf

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít