Zájmové kroužky v ŠD

p. vych. Ivana Staňková

Keramika    září – leden 1.200,- Kč; únor – červen 1.200,- Kč 1 x týdně v budově školy – keramická dílna

pondělí           1. – 5. třídy  16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 18.9.2023

Náplní keramického kroužku je výroba dekorativní keramiky s motivy podle ročních období, vánočních a velikonočních předloh. Žáci se učí pracovat s keramickou hlínou s nástroji k tomu určenými, učí se používat barvy. Touto prací se snaží zdokonalovat jemnou motoriku. Zároveň se u žáků rozvíjí kreativita, estetické cítění a trpělivost.

p. vych. Helena Drahošová

Flétna (pokročilí)    1 x týdně – v budově školy – třída 3.B

úterý 2. – 5. třídy       15.30 – 16.30 hod. – zahájení kroužku od 19.9.2023

Náplní kroužku je mimo výuky hry na zobcovou flétnu také dechová gymnastika (jak správně dýchat). Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů je prevencí pro žáky jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Při výuce se žáci seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si na konkrétních případech rytmické a intonační cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.

p. vych. Eva Uhlářová

Keramika    říjen – leden 1.200,- Kč; únor – květen 1.200,- Kč

co 14 dnů v budově školy – keramická dílna

úterý 1. – 5. třídy     15.30 – 17.15 hod. – zahájení kroužku od 3.10.2023

Náplní keramických kroužků je dekorativní keramika s motivy podle ročních období, vánočních a velikonočních předloh. Je přizpůsobena věku žáků po stránce technologické a motivační. Žáci se učí pracovat s různými druhy hlíny, s nástroji k tomu určenými, barvit glazurami, engobami. Postupují od plošných keramických objektů k prostorovým a technologicky náročnějším výrobkům. Touto prací se snaží zdokonalovat jemnou motoriku. Zároveň se u žáků rozvíjí kreativita, estetické cítění a trpělivost.

p. vych. Markéta Stoklasová

Rukodělný kroužek        září – leden 500,- Kč; únor – červen 500,- Kč 1 x týdně – v budově ŠD II. oddělení

úterý               1. – 5. třídy     16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 3.10.2023

Kroužek je určen pro žáky, kteří rádi tvoří. Vyzkouší si práci se samotvrdnoucí hlínou, šití, pletení, háčkování a drátkování (šperky, výrobky k Vánocům, k Velikonocům).

p. vych. Markéta Stoklasová

Sportovní hry       1 x týdně – v tělocvičně ZŠ Provaznická

středa 1. + 2. třídy    16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 19.9.2023

Cílem sportovních her je poskytovat žákům co nejvíce pohybových podnětů, podporovat jejich přirozenou pohyblivost a vést je k aktivní spolupráci především herní a soutěživou formou. Sportovní hry jsou zaměřeny na pohybové hry s míčem, bez míče, závodivé hry

p. vych. Kateřina Sedláková

Výtvarný kroužek          září – leden 500,- Kč; únor – červen 500,- Kč 1 x týdně – v budově ŠD II. oddělení

středa             1. – 5. třídy     16.00 – 17.00 hod. – zahájení kroužku od 20.9.2023

Cílem je u žáků rozvíjet jemnou motoriku, estetické cítění a smysl pro detail. Výtvarný kroužek je pro všechny žáky, které zajímá malování a kreslení. Žáci si zde vyzkouší různé výtvarné techniky. Kreslíme pro radost. Je jedno, zda je žák začátečník nebo se chce v kreslení zdokonalovat. Naučíme se zde základy známých technik a pracovat budeme i s různým materiálem. Oblíbená u dětí je eukaustická malba – technika malování horkým voskem.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít