Družina nabízí

DRUŽINA PRO VŠECHNY

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.

Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení odpočinku a relaxace žáků po vyučování. Věnujeme se zejména zájmové činnosti. Vzdělávací činnost ŠD sleduje stejné požadavky a cíle jako škola, ale v podmínkách odpočinku, relaxace a zábavy. Všechny činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a probíhají formou nezávislé dětské hry. Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené. Jakékoliv připomínky k činnosti či provozu ŠD uvítáme a budeme je společně řešit.

Poloha a využívané prostory

Přestože máme ŠD ve městě, využíváme k odpoledním hrám nové školní hřiště s nově vybudovanou skluzavkou a školní zahradu. Školní hřiště a tělocvičnu využíváme také při organizovaných činnostech na různé soutěže jak s dětmi, tak s rodiči. Naše ŠD otevřela v letošním školním roce sedm oddělení. Dvě oddělení mají své třídy v budově ŠD. Pět oddělení zůstává v určené třídě v budově školy.

Výhody naší ŠD

Odchody dětí nejsou nijak limitovány. Rodiče si pro ně mohou chodit v kteroukoliv hodinu. Z důvodu zájmu ze strany rodičů jsme prodloužili provoz školní družiny do 17.00 hod. V době odpoledního programu nabízíme dětem zájmové činnosti různého zaměření.

Během celého školního roku pořádáme pro rodiče a děti různé akce a soutěže.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít