Popis a náplň činnosti

Na základě vyhlášky č. 116/2011 Sb. působí ve škole školní poradenské pracoviště (dále ŠPP).

Členové ŠPP:

Výchovný poradce pro 2. stupeň a kariérový poradce: Mgr. Kateřina Kučová 

Výchovný poradce pro 1. stupeň a školní metodik prevence: Mgr. Veronika Pufflerová 

Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Plháková

Všichni členové ŠPP jsou pro žáky ve škole k dispozici celý den po dobu vyučování. Pro rodiče jsou konzultace možné kdykoliv předem po domluvě přes e-mail nebo Bakaláře.

Kontakty:

Mgr. Kateřina Kučová – kucova@zsprovaznicka.cz

Mgr. Veronika Pufflerová – pufflerova@zsprovaznicka.cz 

Mgr. Eva Plháková – plhakova@zsprovaznicka.cz

Činnost ŠPP

Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům (rodičům) a pedagogům. Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

  • podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,
  • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
  • podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
  • spolupráce se zákonnými zástupci,
  • spolupráce s jinými školskými zařízeními,
  • metodická podpora učitelům,
  • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,
  • prevence rizikového chování a školní nespěšnosti,
  • včasná intervence při problémech žáků,
  • kariérové poradenství.
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít