Školní speciální pedagog

Mgr. Eva Plháková

Kontakt: plhakova@zsprovaznicka.cz 

Konzultační hodiny: po domluvě 

Náplň práce:

  • provádí depistážní činnost ve třídách – vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry
  • spolupracuje s třídními učiteli a rodiči na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • provádí individuální a skupinovou nápravnou péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • metodicky vede asistenty pedagoga
  • provádí pedagogickou intervenci (doučování)


Pro rodiče žáků nabízí:

  • konzultace a poradenství k výukovým problémům jejich dětí
  • Stimulační program Maxík – program, který je vhodný pro děti, které mají potíže v učení v 1. a 2. ročníku základní školy
  • poradenství v oblasti logopedie – diagnostika komunikačních schopností dětí, prevence, terapie
  • péče o žáky s odlišným mateřským jazykem
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít