Metodik prevence

Mgr. Veronika Pufflerová

Kontakt: pufflerova@zsprovaznicka.cz 

Konzultační hodiny: po domluvě 

Náplň práce:

Výchovný poradce:

 • řeší výchovné problémy žáků
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, pro žáky v obtížných situacích, navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák)
 • poskytuje informace o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v regionu, jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb
 • spolupracuje s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna aj.)
 • koordinuje spolupráci školy se zákonnými zástupci žáka

Školní metodik prevence:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Schránka důvěry:   

Pokud Tě něco trápí, potřebuješ s něčím pomoci nebo bys chtěl/a nahlásit nějaký problém, můžeš využít také schránku důvěry na emailové adrese: provaznicka.schranka.duvery@seznam.cz 

,,Každý problém se dá řešit, jen o něm musí někdo vědět."

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít